Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Домбоварі Янош (Угорська Республіка)

Домбоварі Янош (Угорська Республіка)

Дата народження: 21 грудня 1929

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1955 - 1959 - працював у лабораторії ґрунтознавства Сарваського науково-дослідного інституту меліорації та зрошення (надалі — Науково-дослід­ний інститут зрошування)
1959 - 1971 - завідувач лабораторії ґрунтознавства та ізотопів
1971 - 1995 - очолював агрохіміч­ний і радіологічний відділи
1996 - 2000 - науковий консультант з питань раді­ології
2000 - 2002 - проводив дослідження мінерального живлення рису в Науково-дослідному інституті рибни­цтва та зрошення
1996 - обіймав посаду на­укового консультанта на факультеті економіки сільськогосподарського водного господарства і навколишнього середовища інституту ім. Ш. Тешедика з питань радіоекології та застосування біодобрив у виробництві рису та сої

Наукова діяльність: 

1968 - 1969 - працював над темою: «Використан­ня ізотопної техніки в сільськогосподарських дослідженнях» у лаборато­рії Міжнародного Агентства з атомної енергії (Сейберсдорф, Австрія)
У 1962 р. в Сільськогосподарському університеті м. Гедьоле (Угорщина) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Азотний, фосфорний і калійний вміст ґрунтів Затиського краю і деякі питання підвищення родючості»
У 1966 р. в Академії наук Угорщини — докторську дисертацію на тему: «Питання постачання люцерни фосфором і водою»
1970 - 1980 - брав участь у науковій роботі Комітетів з вивчення ефективності зрошування та внесення добрив, а також кругообігу азоту, міжнародних науково-дослідних програмах
Під керівництвом Міжнародного Агентства з атомної енергії відпові­дав за теми шести науково-дослідних програм
1959 - проводив дослідження фосфорного і азотного живлення рослин у більшості випад­ків з використанням ізотопної техніки
1974 - 1995 - за завданням Міністерства сільського господарства Угорщини був відповідальним за тему радіо- та агроекологічні дослідження
Займався удосконаленням меліоративних методів поліпшення використання забруднених ґрунтів
1992 - завдяки йому проводяться спільні радіоекологічні дослідження з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Національної акаде­мії аграрних наук України, насамперед, з метою вивчення водної ерозії на схилах, забруднених радіоактивними ізотопами
Керував науково-дослідною програмою у Східній Африці (1981-1983) і Монголії (1990)
Під його керівни­цтвом захищено кандидатські та докторські дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - обрано іноземним членом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- Член Міжнародного та Угорського товариств ґрунтознавців, Підкомітету продовольчої науки, Угорського біофізичного товариства, Угор­ського об'єднання аграрних наук, Товариства агрохіміків і ґрунтознав­ців та Комітету агрохіміків і ґрунтознавців Угорської академії наук


Публікації: 

- Опублікував понад 160 наукових статей, одноосібних та у співавторстві, 5 розділів у книгах, національних і міжнародних журна­лах угорською, англійською та російською мовами