Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гусаков Володимир Григорович (Республіка Білорусь)

Гусаков Володимир Григорович (Республіка Білорусь)

Дата народження: 12 лютого 1953

Звання: іноземний член

Посада: заступник голови Президії Національ­ної академії наук Республіки Білорусь, академік-секретар Відділення аграрних наук НАН Білорусі

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1976 - 1981 - головний економіст колгоспу «17 партз'їзд» Славгородського району Могилевської області
1981 - 1992 - спочатку молодший, потім старший науковий співробітник Білоруського науково-дослідного інститу­ту економіки й організації сільського господарства
1992 - 1994 - очолював сектор інтеграції і кооперації в АПК Білоруського науково-дослідного інституту економічних проблем АПК
1994 - 2005 - директор Інституту аграрної еко­номіки Національної академії наук Республіки Білорусь
1997 - 2001 - віце-президент Академії аграрних наук Республіки Білорусь
2002 - заступник голови Президії Національ­ної академії наук Республіки Білорусь
2002 - академік-секретар Відділення аграрних наук НАН Білорусі

Наукова діяльність: 

Займається науковими дослідженнями з організації управління у сільському господарстві, ефективності використання вироб­ничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, організації ефективного функціонування аграрного ринкового господарчого механізму, аграрної політики і стратегії
Займається роз­робкою механізмів і моделей госпрозрахунків й кооперативних відно­син у сільському господарстві
Співавтор і керівник багатьох концепцій та програм реформування й розвитку АПК Білорусі за нових умов, зокрема Державної програми відроджен­ня і розвитку села на 2005—2010 рр
Під науковим керівництвом вченого підготовлено 6 докторів і 10 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1998 - присуджено наукове звання професора
- 2002 - обрано іноземним членом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства
- 1999 - 2002 - академік Академії аграрних наук Республіки Білорусь
- 2003 - академік Національної академії наук Білорусь
- 2006 - інозем­ний член Російської академії сільськогосподарських наук


Публікації: 

- Автор понад 700 наукових праць, зокрема 20 книг і монографій, понад 200 брошур і рекомендацій