Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Григорук Володимир Васильович (Республіка Казахстан)

Григорук Володимир Васильович (Республіка Казахстан)

Дата народження: 28 листопада 1937

Звання: іноземний член

Посада: заступник з наукової робо ти Науково-дослідного інституту економіки АПК і розвитку сільських територій Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1963 - 1969 - головний економіст радгоспу «Комаровський» Кокчетавської області, заступником начальника планово-економічного відділу Целіноградського обласного управління сільського господарства
1969 - 1976 - заступник директора з наукової роботи Целіноградського філіалу Казахського науково-дослідного інституту економіки та організації сільського господарства
1976 - 1978 - завідувач відділу інтенсифі­кації сільськогосподарського виробництва
1979 - 1988 - заступник директора з наукової роботи Казахського науково-дослідного інсти­туту економіки та організації сільського господарства
1988 - очолив Головне управління планування соціального та еконо­мічного розвитку агропромислового комплексу Держагропрому Ка­захської РСР
1992 - 2001 - академік-секретар Казахської академії сільськогосподарських наук
2002 - 2004 - проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язків Казахського національного аграрного університету
2005 - заступник з наукової робо ти Науково-дослідного інституту економіки АПК і розвитку сільських територій Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан

Наукова діяльність: 

У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Господарча рентабельність виробництва зерна в Целіноградській області»
У 1990 р. захистив докторську ди­сертацію на тему: «Економічні проблеми інтенсивного використання сільськогосподарських земель»
Наукові погляди вченого пов'язані із дослідженням проблем організації внутрішньогосподарського розрахунку, економічного стимулювання ефективного виробництва продукції, раціонального використання земель, їхньою оцінкою та змінами у земельних відносинах
Обґрунтував концептуальні положення щодо підви­щення ефективності та стабільності землеробства й лукопасовищно­го господарства Казахстану, роль оренди й економічної оцінки землі у системі земельних відносин тощо
Під керівництвом В. В. Григорука підготовлено 2 докторів і 18 кандидатів економічних наук
входив до складу редакційної колегії журналів «Вестник сельскохозяйствен­ной науки Казахстану», «Исследования, результаты», «Проблемы агрорынка», дисертаційних рад із захисту докторських дисертацій.Як місцевий консультант брав участь у реалізації низки проектів, спрямованих на реформування сільського господарства, що втілювали­ся міжнародними організаціями у Казахстані: «Приватизація державних сільськогосподарських підприємств», «Євроконсалт» (Голландія, 1994), «Дослідження досвіду реформ у сільському господарстві Казахстану» (Всесвітній банк, 1995), «Поглиблення економічних реформ у сільсько­му господарстві Казахстану» (1996), «Вивчення сільськогосподарських реформ у сільськогосподарському секторі» (1996—1997), «Реконструкція і розвиток сільськогосподарських підприємств» (1997—1998)


Почесні звання, нагороди:: 

- Член колегії Держагропрому і ради агропромислового комплексу
- 1994 - присвоєно звання професора зі спеціальності економіка
- 2007 - обрано іноземним членом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства
- 1994 - член-кореспондент Казахської академії сільськогосподарських наук
- 2004 - академік Національної академії наук Республіки Казах­стан
- 1994 - 1997 - член і заступник голови експертної ради з економічних наук Державного атестаційного комітету Республіки Казахстан


Публікації: 

- Автор понад 200 наукових праць з питань аграрної економіки