Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гриб Станіслав Іванович (Республіка Білорусь)

Гриб Станіслав Іванович (Республіка Білорусь)

Дата народження: 06 серпня 1944

Звання: іноземний член

Посада: академік-секретар Відділення землеробства і рослинництва, член Президії Академії аграрних наук Республіки Білорусь

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1978 - 1982 - керівник Західного селекційного центру зернових культур, член секції зернофуражних культур ВАСГНІЛ, заступник директора Білоруського науково-дослідного інституту землеробства та кормів
1978 - 1995 - керівник селекційного цен­тру
1995 - 1997 - віце-президентом Академії аграрних наук Республіки Білорусь
1997 - академік-секретар Відділення землеробства і рослинництва, член Президії Академії аграрних наук Республіки Білорусь

Наукова діяльність: 

У 1970 р. в Білоруській сільськогосподарській академії захистив дисертацію і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук
Науково обґрунтував та реалізував на практиці новий на­прям селекції сортів зернових культур інтенсивного типу з урожайніс­тю 7—10 т/га зерна для західного регіону СРСР
Підготував 1 доктора та 6 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1988 - отримав ступінь доктора сільськогосподарських наук
- 1977 - почесне звання старшого наукового співробітника зі спеціальності селекція та насінництво
- 1998 - отримав звання професора зі спеціальності агрономія
- 2001 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва
- 1992 - обрано членом-кореспондентом Академії аграрних наук Республіки Білорусь
- 1994 - обрано дійсним членом (академіком)
- Керівник ДНТП «Землеробство та рослинництво», голова науково-технічної ради із землеробства та рослинництва, член ВАК Республіки Білорусь, вчених рад із захисту докторських дисертацій при Білорусь­кому науково-дослідному інституті землеробства та кормів і Білорусь­кій сільськогосподарській академії, професор Білоруського аграрно-технічного університету, віце-президент спілки генетиків та селекціо­нерів Республіки Білорусь, член Європейської асоціації селекціонерів, національний координатор міжнародної програми з генетичних ресур­сів рослин, член редколегії журналів «Вестник семеноводства в СНГ» і «Селекция и семеноводство»
- 1994 - обрано почесним доктором Білоруської державної сільськогосподарської академії
- 1988 - лауреат премії за видатні досягнення в галузі науки і техніки, виконані у співпраці з організаціями СРСР та Польщі на основі прямих зв'язків з виведення сорту вівса Буг
- 1994 - лауреат Державної премії Республіки Білорусь в галузі науки і техніки за розробку нових методів та виведення високопродуктивних, ресурсоощадних сортів ячменю й озимого жита
- Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1986), Грамотою Верхо­вної Ради БРСР (1987), срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР, дипломом ВДНГ БРСР, Грамотою Міністерства сільського господар­ства Республіки Білорусь


Публікації: 

- Автор понад 220 наукових праць, має 7 авторських свідоцтв на винаходи та 28 районованих сортів сільськогосподарських культур, зокрема 12 сортів ярого ячменю, 4 — вівса, 8 — тритикале та 2 — ярої пшениці