Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Богдєвіч Йосип Михайлович ( Республіка Білорусь)

Богдєвіч Йосип Михайлович ( Республіка Білорусь)

Дата народження: 28 серпня 1937

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1966 - 1971 - працював спочатку науковим співробітником, а потім завідувачем лабораторії
1971 - 1980 - заступник директора з наукової роботи Білоруського науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії
1980 - 2005 - очолював Інститут ґрунтознавства та агрохімії НАН Білорусі
2006 - завідувач відділу родючості ґрунтів і лабораторії моніторингу родючості ґрунтів та екології цього інституту

Наукова діяльність: 

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Залежність врожаю цукрових буряків від агрохімічних властивостей ґрунтів і добрив»
У 1992 р. захистив докторську на тему: «Агрохімічні шляхи підвищення родючості дерно-підзолистих ґрунтів»
Розробив наукові основи ефективного підживлення й управління родючістю ґрунтів
Обґрунтував концепцію регульованого підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів, визначив шляхи подолання негативних наслідків хімічного і радіоактивного забруднення ґрунтів
Розробив інтегровані моделі родючості ґрунтів з екологічни­ми обмеженнями щодо застосування засобів хімізації і нормативно-методичну основу комп'ютерної системи добрив, комплекс практичних заходів із підвищення родючості ґрунтів та ефективності добрив у республіці з відмінною особливістю планування робіт за принципом «знизу — вгору»: поле — сівозміна — господарство
Запропонував серію нових, екологічно придатних форм мінеральних добрив з додаванням мікроелементів і біостимуляторів
Під керівництвом ученого підготовлено 4 докторів і 12 кандидатів наук
Займається суспільною діяльністю: член Національної комісії з радіаційного захисту при Раді Міністрів Республіки Білорусь, член міжнародних товариств ґрунтознавців і радіоекологів, учасник численних міжнародних проектів із подолання наслідків Чорнобиль­ської катастрофи в Білорусі, Росії, Україні
1982 - 2006 - очолював спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій зі спеціальності агрохімія, агроґрунтознавство та агрофізика, з 1 вересня 2006 р. є членом президії ВАК Рес­публіки Білорусь


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 - присвоєно вчене звання професора
- 2002 - обраний іноземним членом УААН Відділення землероб­ства, меліорації та механізації
- 1994 - Академік Академії аграрних наук Республіки Білорусь
- 2003 - академік Національної академії наук Білорусі
- Заступник головного редактора журналу «Вісці НАН Беларусі
- Член редколегій журналів «Доклады НАН Беларуси», «Природные ресурсы»
- Нагороджений золотою і срібними медалями ВДНГ СРСР, двома Почесними Гра­мотами Верховної Ради БРСР (1981, 1987), Почесною грамотою Ради Міністрів Республіки Білорусь (2004)
- 2002 - лауреат Міжнародної премії союзу виробників калію (1995), Державної премії Республіки Білорусь за цикл робіт «Створення комплексу навчальної літератури з агрохімії для вищих і середніх спеціальних сільськогосподарських навчальних закладів»
- 1997 - присво­єно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства Республіки Білорусь
- 2003 - присуджена Державна премія Республі­ки Білорусь у галузі науки і техніки


Публікації: 

- Автор понад 500 наукових праць і рекомендацій, у тому числі 6 монографій, 29 авторських свідоцтв на винаходи