Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Атанасов Атанас (Болгарія)

Атанасов Атанас (Болгарія)

Дата народження: 14 серпня 2015

Звання: іноземний член

Посада: очолює Об'єднаний геномний центр, партнерами якого виступають Софійський університет імені Св. Климентія Охридського і Болгарська сільськогосподарська академія

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1967 - 1974 - завідувач лабораторії в Інституті цукрових буряків (м. Шу­мен)
1974 - 1985 - очолював групу в Інституті генетики (м. Софія)
1985 - 1988 - директор Центральної лабораторії генетичної інжене­рії (м. Костинброд)
2001 - 2008 - очолював Агробіоінститут

Наукова діяльність: 

У 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Дослідження органогенетичних властивостей тканинних і клітинних культур цукрових буряків (Beta vulgaris L.) з метою використання їх у генетиці й селекції»
У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Біотехнології у рослинництві»
Наукові інтереси зосереджені на рослинній геноміці, біотехнологіях, оцінці ризику та біобезпеці
Йому належить розробка, адап­тація і запровадження методів клітинної та генної інженерії (тканинні культури, клітинна й молекулярна генетика); методів ДНК-маркерів, високоефективних методів генотипування, методів клонованого вегетативного розмноження, вірусної діагностики; методів генного клонування з метою створення унікального генбанку, методів геноміки для пріоритетних видів
Запровадив сорти тютюну Біопреславна і люцерни Леді
Керівник і учасник понад 60 міжнародних проектів для V, VI і VII Рамкових програм ЄС, ОБР/тЕР, РАО/МАЛБ, ІСОЕВ та ін., пов'язаних з рослинними біотехнологіями, біобезпекою, біотичним та абіотичним стресом у рослин тощо. Науковець виступав доповідачем на численних (понад 350) міжнародних наукових форумах
Бере активну участь у міжнародних наукових та інших організаціях (ІРТСА, ЕИСАЯРІЛ, ЕР8О та ін.), є національним представником ЕР8О; член Керівного комітету РЯШ; президент В8ВА (Чорноморська асоціація з біотехнологій)


Почесні звання, нагороди:: 

- 1982 - отримав звання старшого наукового співробітника ІІ ступеня в Інституті генетики Болгарської академії наук
- 1989 - отримав звання стар­шого наукового співробітника І ступеня в Інституті генетичної інжене­рії Болгарської сільськогосподарської академії
- Є головою Біологічного відділення Болгарської академії наук, Міжнародної кон­сультативної ради Агробіоінституту, членом ради правління Болгар­ської сільськогосподарської академії, ради правління Спілки вчених Болгарії, Вищої атестаційної комісії
- 1993 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва
- 1997 - член-кореспондент Болгарської академії наук
- 2003 - академік — дійсний член Болгарської академії наук
- 2003 - член Російської акаде­мії сільськогосподарських наук
- 1994 - професор Університету Де Монтфорт, Лестр, Англія
- 2001 - почесний доктор Університету сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини, Клуж-Напока, Румунія
- 2005 - 2007 - почесний доктор Румунської сільськогосподарської академії наук
- 2005 - 2008 - почесний професор Адміністрації сільськогосподарського розвитку, Китай
- 2008 - 2010 - почесний професор Аграрного університету в м. Ухані, Китай
- Головний редактор і член колегій у семи редакційних радах
- Відзначений понад 15 міжнародними нагородами


Публікації: 

- Автор понад 270 наукових праць, опублікованих у болгарських та іноземних виданнях, 9 розділів у книгах, видав друком 6 наукових збірників, бюлетнів, 5 монографій, має 3 патенти