Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Яцик Анатолій Васильович

Яцик Анатолій Васильович

Дата народження: 05 квітня 1948

Звання: академік

Посада: директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1973 - 1981 - працював в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації інженером, молодшим науко­вим співробітником, завідувачем групи
1981 - 1984 - помічник міністра меліорації і водного господарства України
1984 - директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем (до 1991 р. — український філіал Центрального науково-дослідного ін­ституту комплексного використання водних ресурсів)
1994 - професор кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування
2002 - завідувач кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористу­вання
1999 - 2000 - заступник міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища

Наукова діяльність: 

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технології планового водокористування на осушувально-зволожувальних системах України» в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації
У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Екологічні основи раціонального водокористування (на прикладі річок України)» в Центральному науково-дослідному інституті комплексного використання водних ресурсів (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Розробив наукові осно­ви екологічно безпечного водокористування для України
Є засновником нового напрямку в українській науці — водогосподарської екології.На основі отриманих результатів теоретичних, науково-методичних і технологічних розробок ним обґрунтовано нові напрями в теорії і практиці природоохоронної діяльності, забезпеченні екологічної безпеки України, підготовлено законодавчі і нормативні документи, яких недостатньо було для практичної діяльності державних органів управління
Наукові роботи використано при розробці Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Водного кодексу України», «Про безпеку гідротехнічних споруд», «Національ­ної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліп­шення якості питної води» тощо
Входить до складу редколегії низки наукових жур­налів і збірників


Почесні звання, нагороди:: 

- 1994 - присвоєно вчене звання професор
- 2002 - член-кореспондент УААН
- 2007 - дійсний член (академік) УААН Відділення землеробства, меліорації та агроекології із спеціальності природокористування
- Відзначений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2008), Св. рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня (2003), «Препо­добного Нестора Літописця» (2008), «Різдво Христове—2000», медаля­ми «До 1500-річчя Києва» (1982), «Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС», «Ветеран праці» (1989), подякою Президента України (2000), Почес­ною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), дипломом та почес­ною медаллю видання «Золота книга ділової еліти України», є заслу­женим діячем науки і техніки України (2001), почесним працівником Держводгоспу і Гідрометеослужби України
- 1997 - міжнародний експерт Комітету з водопостачання і санітарії ВООЗ (мм. Женева, Швейцарія), член ряду міжна­родних екологічних організацій (мм. Женева, Страсбург, Відень, Рим), заступник голови українського товариства охорони природи, член екс­пертної ради ВАК України, спеціалізованих вчених рад при Київському національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Національному університеті водного господарства та при­родокористування


Публікації: 

- Автор близько 500 наукових праць, у тому числі 17 монографій, словників, довідників, енциклопедії, підручника, отримав 10 патентів на винаходи
- Основні публікації: «Екологічні основи раціонального водокористування» (640 с.), «Водогосподарська екологія» в чотирьох томах, семи книгах (1960 с.), «Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку» (1000 с.), «Екологічна безпека в Україні» (216 с.), «Водне госпо­дарство в Україні» (456 с.), «Малі річки України» (294 с.), «Водні ресур­си: використання, охорона, відтворення, управління» (360 с.)