Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Шевченко Анатолiй Михайлович

Шевченко Анатолiй Михайлович

Дата народження: 14 січня 1939

Звання: академік

Посада: завідувач кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1961 - 1963 - агроном-насіннєвод дослідного господарства Луганської державної обласної сільськогосподарської дослідної станції Міністерства сільського господарства УРСР
1963 - 1968 - молодший науковий співробітник
1968 - 1974 - старший науковий співробітник
1974 - 1991 - завідувач відділу селекції польових культур Луганської обласної сільськогосподарської дослідної станції
1991 -1992 - директор Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції та генетики ім. В. Я. Юр'єва
1992 - завідувач відділу селекції зернових бобових культур цього самого інституту
1993 - 1997 - завідувач кафедри селекції та захисту рослин Луганського сільськогосподарського інституту
1997 - 2000 - завідувач відділу селекції Луганського інституту агропромислового виробництва УААН
2000 - 2002 - заступник директора з наукової роботи
2002 - 2007 - завідувач лабораторії зернобобових культур
2007 - 2009 - головний науковий співробітник Луганського інституту АНВ УААН
2009 - завідувач кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукова діяльність: 

У 1975 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исходный материал в селекции гороха и его использование в усло­виях Ворошиловградской области»
У 1983 р. - захистив докторську дисертацію на тему: «Выведение устойчивых к осыпанию сортов - новый этап в селекции гороха» в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва
Створив вперше у світовій практиці високопродуктивних сортів гороху підвищеної технологіч­ності, зокрема стійких до висипання насіння та вилягання рослин
Під керівництвом та за безпосередньої участі А. М. Шевченка створено всього понад 40 високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур, районованих або занесених до Реєстру України та Ро­сійської Федерації, ефективно впроваджених у виробництво
Підготував 6 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1987 - вчене звання професора кафедри селекції та захисту рослин
- 1988 - член-кореспондент ВАСГНІЛ
- 1990 - дійсний чле­н (академік) УААН (селекція, насінництво)
- Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1977), Трудового Червоного Прапора (1984), знаком Пошани та Почесною відзнакою УААН (2006), 12 медалями
- 1982 - присуджено премію Ради Міністрів за виведення і впровадження у виробництво сорту гороху зернового використання Неосипаючий 1
- 1982 - присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України за заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства, плідну науково-педагогічну роботу
- Виконує обов'язки члена спеціалізованої вченої ради та із захисту кандидатських докторських дисертацій при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН; пер­шого віце-президента Всеукраїнської асоціації «За чисте землеробство і екологічну безпеку»; члена бюро секції тритикале РАСГН; та члена редакційної колегії науково-виробничого видання «Мікрохвильові технології в народному господарстві. Впровадження. Проблеми. Перспективи»


Публікації: 

- Опублікував 254 наукових праці, у тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника, має 45 авторських свідоцтв на сорти рослин, 2 патенти