Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Циков Валентин Сергiйович

Циков Валентин Сергiйович

Дата народження: 08 жовтня 1923

Звання: академік

Посада: завідувач відділу дорадництва з питань науково-інформаційного забезпечення Інституту сільського господарства степової зони НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1950 - 1953 - агроном відділення Толмачського буряко­радгоспу Шполянського району Черкаської області (с. Толмач)
1953 - 1956 - викладач Дніпропетровської середньої сільськогосподарської школи з підготовки керівних кадрів сільського господарства
1957 - 1962 - аступник директора Ерастівської дослідної станції ВНДІ куку­рудзи П'ятихатського району Дніпропетровської області
1962 - 1970 - директор Ерастівської дослідної станції ВНДІ кукурудзи
1970 - 1975 - завідувач відділу науково-технічної інформації ВНДІ кукуру­дзи
1975 - 1979 - заступник директора ВНДІ кукурудзи з наукової ро­боти
1979 - 1992 - директор ВНДІ кукурудзи, Генеральний директор науково-виробничого об'єднання з кукурудзи «Дніпро»
1992 - 1994 - директор Українського інституту кукурудзи
1994 - завідувач відділу дорадництва з питань науково-інформаційного забезпечення Інституту сільського господарства степової зони НААН

Наукова діяльність: 

У 1968 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинни­цтва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва захистив кандидатську дисер­тацію на тему: «Сравнительная эффективность некоторых гербицидов в борьбе с сорняками в посевах кукурузы в условиях северной Степи УССР»
У 1987 р. в цьому самому інституті — докторську дисертацію на тему: «Научные основы возделывания кукурузы по интенсивной тех­нологии в северной Степи Украинской ССР»
Основні напрями науково-організаційної діяльності зосереджені на розробці і впровадженні перспективних технологічних систем вирощування кукурудзи - механізованої, інтенсивної, ґрунтозахисної, ресурсозберігаючої
Здійснив дослідження з вивчення агробіологічних особливостей росту і розвитку рослин кукурудзи у зв'язку з екологічними умовами і прийомами вирощування
Розробив сортову агротехніку нових гібридів і їхніх батьків­ських форм; агротехнічні прийоми комплексної дії.Велика увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази інституту і його дослідних станцій, впровадженню інновацій - закла­дання демонстраційних посівів, організація «круглих столів», апроба­ція закінчених науково-дослідних розробок у базових господарствах
Підготовлено докторів - 2, кандидатів - 8


Почесні звання, нагороди:: 

- 1989 - присвоєно вчене звання професора
- 1991 - дійсний член (академік) Академії сільського господарства Росії
- 1991 - дійсний член (академік) УААН у 1991 р. за спеціальністю рослинництво
- Депутат обласної ради народних депутатів 2-х скликань (1982-1985); депутат П'ятихатської районної ради (1962-1970); голова Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці Інституту зернового господарства (з 1979 р.); член Президії Пів­денного відділення ВАСГНІЛ (1979-1990); член бюро Відділення регі­ональних центрів наукового забезпечення УААН (2000)
- Член редколегій журналів: «Вісник сільськогосподарської науки» (м. Київ), «Кукуруза и сорго» (м. Москва), «Бюлетень Інституту зер­нового господарства» та «Хранение и переработка зерна» (м. Дніпро­петровськ)
- Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої Революції, Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, «За мужність» і багатьма медалями. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1983), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України «За заслуги пе­ред українським народом» (2005), заслужений агроном України (1974), почесний громадянин П'ятихатського району, нагороджений Почес­ним знаком Міністерства аграрної політики України (2003) та Почес­ним знаком Національної академії аграрних наук України


Публікації: 

- Опубліковано 350 наукових робіт, у тому числі монографій - 12, патентів - 11
- Співавтор книг: «Система ведення сільського господарства Дніпропетровської облас­ті» (м. Дніпропетровськ, 2005), «Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України» (м. Київ, 2004), «Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України» (м. Київ, 2010)