Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Хоменко Іван Іванович

Хоменко Іван Іванович

Дата народження: 03 лютого 1942

Звання: академік

Посада: директор ВСП Городищенського коледжу УНУС (м. Городище Черкаської області)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1971 - 1972 - агроном із захисту рослин Черкаської районної станції за­хисту рослин
1972 - 1983 - науковий співробітник Мліївської дослідної станції садівництва (с. Мліїв Черкаської області)
1983 - 1991 - директор Придністровської дослідної станції садів­ництва (м. Чернівці)
1991 - 2004 - директор Мліївського інституту садівництва ім. Л. П. Симиренка (с. Мліїв Чер­каської області)
2004 - директор ВСП Городищенського коледжу УНУС (м. Городище Черкаської області)

Наукова діяльність: 

У 1980 р. в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особенности развития яблоневой плодожерки в условиях Цен­тральной Лесостепи Украины и обоснование мер борьбы на основе экономического порога вредности»
У 1997 р. в Національному аграрному університеті захистив доктор­ську дисертацію на тему: «Захист зерняткових садів в Центральному Лісостепу України»
За його участю розроблено інтегровану систему захисту плодових і ягід­них насаджень від шкідників та хвороб, технологію інтенсивних садів зерняткових порід, розроблено 4 інтенсивні технології ведення садів­ництва та ягідництва, створено 8 нових сортів і гібридів
Підготував 1 доктора та 1 кандидата наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1996 - присвоє­но вчене звання професора
- 1999 - член-кореспондент УААН
- 2007 - дійсний член (академік) УААН (захист рослин)
- 2007 - нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та орденом «Знак Пошани», при­своєно Указом Президента України почесне звання заслуженого діяча науки і техніки
- 2005 - нагороджений орденом «За заслуги » ІІІ сту­пеня
- Є членом вченої ради із захисту дисертацій в Уманському НУС та в НУБіП України


Публікації: 

- опубліковано 150 наукових праць, у тому числі 1 моногра­фію, 1 навчальний посібник, має 1 патент