Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Сайко Віктор Федорович

Сайко Віктор Федорович

Дата народження: 07 березня 1936

Звання: академік

Посада: заступник співголови Міжвідом­чої наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу, радник дирекції інституту

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1954 - 1957 - студент Березоворудського сільськогосподарського технікуму (с. Березова Рудка Полтавської області)
1957 - 1959 - го­ловний агроном колгоспу ім. Сталіна Оржицького району Полтавської області
1959 - 1963 - бригадир комплексної бригади колгоспу ім. Калініна (м. Пирятин Полтавської області)
1959 - 1965 - студент Української сільськогосподарської академії без відриву від виробни­цтва (м. Київ)
1963 - 1965 - головний агроном колгоспу «Авангард» (м. Пирятин Полтавської області)
1965 - 1966 - заступник началь­ника Пирятинського районного виробничого управління сільського господарства (м. Пирятин Полтавської області)
1966 - 1970 - начальник Гребінківського районного виробничого управління сільського господарства (м. Гребінка Полтавської області)
1970 - 1973 - перший заступник голови виконкому Гребінківської районної ради депутатів трудящих, начальник Гребінківського районного управління сільсько­го господарства Полтавської області
1973 - 1976 - завідувач відділу сортової агротехніки Миронівського ордена Леніна науково-дослідного інституту селекції і насінництва пшениці ВАСГНІЛ (с. Центральне Миронівського району Київської області)
1976 - 1983 - заступник директора з наукової роботи Миронівського науково-дослідного інституту селекції і насінництва пшениці ВАСГНІЛ
1984 - 1996 - член Науково-технічної ради Міністерства сільського господарства і продо­вольства України
1998 - заступник співголови Міжвідом­чої наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу
1983 - 1991 - керівник Київського селекційного центру ВАСГНІЛ
1983 - керівник Центру наукового забезпечен­ня агропромислового виробництва Київської області
1996 - 2000 - голова експертної ради ВАК з агрономії, лісового господарства і ме­ліорації
1983 - 2011 - директор Українського НДІ землеробства ПВ ВАСГНІЛ (з 1990 р. - Інститут землеробства УААН, з 2006 р. - Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» (смт Ча­бани Київської області))

Наукова діяльність: 

У 1972 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив агротехнічних прийомів на врожай озимої пшениці в умовах Лівобережного Лісостепу України»
У 1987 р. в Московській сільськогосподарській академії захистив докторську дисертацію на тему: «Наукові основи вирощування озимої пшениці за інтенсивною технологією»
Очолює наукові та практичні роботи зі стабілізації землекористування і вирощуван­ня конкурентоспроможної продукції рослинництва на основі за­ощадження й підвищення ефективності використання енергоре­сурсів
Керував підготовкою 5 докторів та 12 кандидатів наук, які успішно захистили дисертаційні роботи, присвячені теоретичним і прикладним проблемам землеробства та рослинництва


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - присвоєно вчене звання професора із спеціальності рослинництво
- 1988 - член-кореспондент ВАСГНІЛ
- 1990 - дійсний член (академік) УААН за напрямом загальне землеробство
- 1995 - звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 1977; 1992 - лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
- 1977; 1995 - лауреат премії ім. В.І. Вернадського УЕАН
- нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (2000), «За за­слуги» III ступеня (2006), Трудового Червоного Прапора (1976), двома орденами «Знак Пошани» (1965, 1987), медалями «За доблесну працю» (1970), «За трудову доблесть» (1971), «Ветеран праці» (1984), Почесни­ми грамотами Президії Верховної Ради УРСР (1986) та Кабінету Мі­ністрів України (2009), Почесною відзнакою Міністерства надзвичай­них ситуацій (2000), знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, відзнакою «За наукові досягнення» Міністерства освіти і на­уки України, Почесною відзнакою НААН (2006)
- 2003 - лауреат міжнародної нагороди в номінації «Руководитель XXI века»
- За досягнення у професіональному світі та вклад у суспільство Правлін­ням Американського біографічного інституту, як визначна особа, ви­браний на звання «Людина року — 2003»
- 2005 - отримав нагороду «Людина року» Кембриджської синьої книги (Велика Бри­танія)
- Має звання Почесного професора Міжнародного універ­ситету Відня — Title of «Honoured Professor of the International University of Vienna»
- Член міжвідомчої наукової ради HAH України та НААН з проблем агропромислового комплексу; член громадської ради Вищої атестаційної комісії (ВАК), експертної ради комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та колегії Головного управління агропромислового комплексу Київської облас­ної державної адміністрації


Публікації: 

- Має понад 300 публіка­цій, серед них 12 монографій, 2 навчальних посібника