Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Патика Володимир Пилипович

Патика Володимир Пилипович

Дата народження: 10 вересня 1946

Звання: академік

Посада: завідувач відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікро­біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1971 - 1980 - науковець в Українському НДІ сільськогосподарської мікробіології УААН (м. Чернігів), згодом очолював відділ ґрунтової мікробіології Південної частини СРСР Всесоюзного НДІ сільськогосподарської мікробіології
1991 - 1997 - очолював Південний філіал Інституту сіль­ськогосподарської мікробіології УААН (м. Сімферополь, АР Крим)
1997 - 2000 - очолював Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН (м. Чернігів)
2000 - 2005 - очолював Інститут агроекології та біотехнології УААН (м. Київ)
2005 - 2006 - професор кафедри біотехнології факуль­тету екологічної безпеки Національного авіаційного університету
2006 - завідувач відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікро­біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Наукова діяльність: 

У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Роль азотфиксирующих микроорга­низмов в повышении продуктивности сельскохозяйственных расте­ний»
Проводив дослідження в галузі екології, агроекології, біотехнології, ґрунтової мікробіології, біологічній азотфіксації та біологічній мобілізації фосфору ґрунту, мікробіологічному захисту рослин від шкідників та гризунів, селекції рослин на підвищення азотфіксуючого потенціалу тощо
Розробив та впровадив у виробництво біопрепарати азотфіксуючих мікроорганізмів ризоагрін (діазофіт), ризоентерін, ризобофіт, агрофіл, анаризин та ін
Під його керівництвом підготовлено 11 докторів та 17 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 - присвоєно звання професора
- 1993 - член-кореспондент (землеробство)
- 1995 - дійсний член (академік) УААН (сільсько­господарська мікробіологія)
- 2005 - обрано академіком Академії наук Вищої школи, є почесним професором Харківського національ­ного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Полтавської державної аграрної академії, отримав звання лауреатів Премії ім. Д. К. Заболотного НАН України, Державної премії України в галузі науки і техніки
- Засновник і головний редактор Бюлетеня Інститу­ту сільськогосподарської мікробіології, «Агроекологічного журналу», член редакційних колегій провідних наукових журналів: «Мікробіо­логічний журнал», «Фізіологія і біохімія культурних рослин», «Вісник Харківського національного аграрного університету», серія Біологія, «Мікробіологія і біотехнологія» тощо
- Член спеціалізованих вчених рад Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН Украї­ни та Уманського національного університету садівництва
- Член секції комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.


Публікації: 

- Автор понад 600 наукових праць, низки оглядів, проблемних ста­тей, 17 колективних монографій. Одержав 38 патентів і авторських сві­доцтв