Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Панасюк Броніслав Якович

Панасюк Броніслав Якович

Дата народження: 10 березня 1935

Звання: академік

Посада: доцент, професор кафедри Київського національно­го економічного університету (колишній Київський фінансово-економічний інститут)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1954 - 1958 - навчався на факультеті планування Київського фінансово-економічного інституту (нині — Київський національний економіч­ний університет), де набув фаху економіста
1969 - 1971 - аспірант Української сільськогосподарської академії (заочно)
1958 - 1959 - керуючий Корсунь-Шевченківським сільгоспбанком
1964 - 1979 - Міністерство сіль­ського господарства України
1980 - 1995 - Держплан України — Міністерство економіки
1996 - 2000 - Кабінет Міністрів України
1959 - 1962 - викладач Горохівського сільськогосподарського технікуму на Волині
1969 - 1971 - навчання в аспірантурі Української сільськогосподарської академії
1979 - доцент, професор кафедри Київського національно­го економічного університету (колишній Київський фінансово-економічний інститут)
2001 - головний науко­вий працівник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Наукова діяльність: 

У 1971 р. захистив дисертацію: «Рентабельність виробництва моло­ка і шляхи її підвищення»
У 1991 р. захистив дисертацію «Народногосподарське планування в умовах ринкової економіки»
Науково-педагогічна робота зосереджена на викладанні курсів лекцій з державного регулювання соціально-економічних процесів, економічного прогнозування та планування, а також на науковій роботі з тематики університету і кафедри
Підго­тував 3 докторів економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1971 - кандидат економічних наук
- 1991 - доктор економічних наук
- 1993 - присвоєно вчене звання професора
- 1997 - заслужений економіст України
- 1999 - обраний членом-кореспондентом НААН
- 2002 - дійсний член (академік) НААН за спеціальністю організація управління, плануван­ня і регулювання економіки
- 1973 - нагороджений орденом «Знак пошани» за розроб­ку методики внутрігосподарського розрахунку і її впровадження в усіх колгоспах та радгоспах України
- 1986 - отримав бронзову медаль ВДНГ СРСР за розробку методики впровадження у виробництво результа­тів наукових досліджень з економічних проблем на державному рівні
- 1997 - заслужений економіст України за особистий внесок у методологію і практику прогнозування, державно­го регулювання економічних процесів та макроекономічних характе­ристик національної економіки
- Член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Київському національному економіч­ному університеті та Чернігівського державного інституту економіки і управління


Публікації: 

- Опублікував понад 160 особистих наукових праць, з них 20 одноосібних монографій на економічну, політичну, філософську, історичну та художню тематику, загальний обсяг 550 друкованих аркушів