Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Носко Борис Семенович

Носко Борис Семенович

Дата народження: 18 вересня 1930

Звання: академік

Посада: головний науковий співробітник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1954 - 1960 - керуючий учбовим господарством ветеринарного технікуму (Хмельницька область), агроном-насіннєвод цукрового комбінату, головний агроном підсобного господарства (м. Куп'янськ)
1960 - 1964 - аспірант, старший науковий співро­бітник Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства (м. Харків)
1964 - 1969 - завідувач Харківської зональної агрохіміч­ної лабораторії
1969 - 1974 - завідувач лабораторії
1974 - 1997 - директор Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського УААН (м. Харків)
1997 - головний науковий співробітник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Наукова діяльність: 

У 1964 р. в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «По­верхнево солонцюваті ґрунти середнього Придніпров'я, їх генетична природа і агрохімічна характеристика»
У 1982 р. в Білоруському науково-дослідному інституті ґрунтознавства і агрохімії — докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і прак­тичні основи оптимізації фосфатного режиму ґрунтів України»
Розробив і впровадив науково-методичні за­сади діяльності державної агрохімічної служби
Теоретично обґрунтував наукові основи та напрацьовано практичні рекомендації регулювання фосфатного живлення рослин для найпоширеніших ґрунтів України
Був головним редактором міжвідомчого наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство», членом редколегії журналу «Вісник сільськогосподарської науки»
Під його науковим керівництвом підготовлено 4 докторів та 18 кандидатів сільськогосподарських наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1987 - присвоєно вчене звання професора
- 1976 - 1998 - очолював Товариство ґрунтознавців і агрохіміків України
- 1978 - 1982 - член міжнародного товариства ґрунтознавців
- 1996 - член наукової ради Міжнародного товариства добрив, почесний член Докучаєвського товариства ґрунтознавців Росії
- 2002 - почесний член Міжнародного товариства ґрунтознавців
- 1990 - дійсний член (академік) УААН (агрохімія і ґрунтознавство)
- Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976), медаллю «За трудовую доблесть» (1973), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1990)
- Нагороджений золотою медаллю ім. К. К. Гедройця Всесоюз­ної академії сільськогосподарських наук
- За успішну розробку рекомендацій із застосування добрив та їхнє впровадження у виробництво нагороджений дипломом I ступеня (1977) і трьома срібними медалями ВДНГ (1969, 1975, 1985), почесними гра­мотами Міністерства сільського господарства УРСР (1967), ВЦСПС (1969), ВАСГНІЛ (1980 і 1982), Почесною грамотою Української ака­демії аграрних наук (1997), Почесною нагородою Президії Української академії аграрних наук (2000), Почесною відзнакою Української акаде­мії аграрних наук (2006)


Публікації: 

- Опублікував понад 530 наукових праць, у тому числі особисто або за його редакцією — 22 монографії, довідників, підручник для вищих навчальних закладів, отримав 5 авторських свідоцтв на винаходи