Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Новаковський Леонiд Якович

Новаковський Леонiд Якович

Дата народження: 07 липня 1935

Звання: академік

Посада: радник Президії національної академії аграрних наук України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1958 - 1965 - інженер, старший інженер, керівник групи, головний інженер проектів проектно-розвідувальних органі­зацій із землеустрою і містобудування Закарпатської області, голо­вний інженер Закарпатської землевпорядної експедиції інституту Укрземпроект
1965 - 1974 - референт і старший референт із землекористування та землеустрою Управління справами Ради Мі­ністрів УРСР
1974 - 1989 - директор Республіканського проектного інституту із землевпорядкування Укрземпроект
1989 - 1996 - директор Інституту землеустрою УААН
1992 - 1996 - очолював кафедру землевпорядкування Національного аграрного університету (за сумісництвом)
1996 - 1999 - науковий директор Інституту землеустрою УААН і голова Державного ко­мітету України із земельних ресурсів
1995 - 1999 - член Комісії з питань аграрної і земельної реформ при Президентові України
1997 - 2000 - член Координаційної ради з питань місцевого самовря­дування при Президентові України
1999 - 2001 - член Комітету з питань аграрної політики при Президентові України
2000 - 2002 - позаштатний радник Голови Верховної Ради України
2006 - 2010 - член Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель при Президентові України
2010 -2012 член Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин при Прези­дентові України
2006 - 2014 позаштатний консультант комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування і з питань аграрної політики та земельних відносин
2006 - 2014радник Асоціації міст України з питань земельних відносин (за сумісництвом)
1999 - 2003 - директор Інституту землеустрою УААН
2003 - 2015 заступник, перший заступник директора з науко­вої роботи Київського інституту земельних відносин Київради
2015 і донині - радник Президії Національної академії аграрних наук України

Наукова діяльність: 

У 1970 р. у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сільськогосподарське розселення Закарпаття і шляхи його удосконалення»
У 1986 р. в Інституті економіки АН УРСР — докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми використання і охорони земельних ресурсів Української РСР»
Наукова діяльність пов'язана з досліджен­ням проблем розселення населення, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, екологізації природокористування, розвитку земельних відносин, землеустрою та земельного кадастру
Очолював авторські колективи при підготовці проектів Зе­мельного кодексу України (1990, 1992, 2001), Законів України «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», низки інших законодавчих і нормативних актів з питань розвитку земельних відносин, при розробці проекту Національної програми охорони земель на 1997—2010 роки, Програми створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та ін
Підготував 4 докторів та 7 кандидатів економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1994 - присвоєно вчене звання професора
- 1989 - 1990 Голова Проблемної наукової ради із землекористування, землеустрою та земельного кадастру при Президії Всесоюзної ака­демії сільськогосподарських наук
- 1989 - 1990експерт Верховної Ради СРСР при підготовці закону про основи земельного законодавства
- 1990 - обраний дійсним членом (академіком) УААН (загальне землеробство)
- 1992 - обраний академіком Української академії екологічних наук
- Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту доктор­ських дисертацій у Раді з вивчення продуктивних сил України НАНУ, Інституті економіки та прогнозування НАНУ, головним редактором науково-виробничого журналу «Землевпорядкування»
- Відзначений державними нагородами: орденами «Знак Пошани» (1977), «За заслуги» III (1999), ІІ (2001), І ступеня (2015) та чотирма медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамо­тою Кабінету Міністрів України (2006), іншими відзнаками
- 1995 - присво­єно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 1993 - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
- 1999 По­чесний землевпорядник України


Публікації: 

- Опублікував 530 наукових праць, у тому числі 35 колективних та індивідуальних монографій