Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Медведєв Віталій Володимирович

Медведєв Віталій Володимирович

Дата народження: 07 грудня 1939

Звання: академік

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

З 1958 - працював в Українському НДІ ґрунтознавства (нині — ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»)
1958 - 1964 - старший технік
1964 - 1966 - молодший науковий співробіт­ник
1966 - 1969 - аспірант
1969 - 1972 - старший науковий співробіт­ник
1972 - 1973 - керівник сектору
1973 - 1996 - завідувач лабораторії
1982 - 1997 - заступник директора з наукової роботи
1997 - 2004 - ди­ректор
2004 - головний науковий співробітник
1992 - 1995 - професор Харківського національного агроуніверситету ім. В. В. Докучаєва
1996 - 2001 - професор Харківського націо­нального університету ім. В.Н. Каразіна

Наукова діяльність: 

У 1969 р. захистив у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва кандидатську ди­сертацію на тему: «Особливості макро- і мікроструктури чорноземних і темно-каштанових ґрунтів УРСР у зв'язку з їхньою мікробудовою і водно-фізичними властивостями»
У 1982 р. захистив у Московському держуніверситеті докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і прак­тичні основи оптимізації фізичних властивостей чорноземів»
Наукова діяльність пов'язана з агрономічною фі­зикою, родючістю й екологією ґрунтів, їхнім моніторингом
Засновник нового напряму в агрофізиці, що ґрун­тується на оптимізації ґрунтових властивостей
Створив опти­мальну модель кореневмісного шару ґрунту і на її основі розроблено агровимоги до технічних засобів, конструкції і діючі зразки комбінова­них сільгоспмашин, технології застосування у виробництві. Результати цих досліджень узагальнено в монографії «Оптимизация физических свойств черноземов», яку відзначено Премією ім. В. Р. Вільямса
Розробив теоретичні і практичні основи сучас­них методів оцінки стану й управління родючістю ґрунтів, обґрунтовано принципово нову концепцію розвитку землеробства в Україні
Виграв 17 грантів ЄС, США, Франції, Німеччини, Чехії, Угорщини
Підготував 1 доктора і 15 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1983 - доктор біологічних наук з ґрунтознавства
- 1990 - присвоєно вчене звання професора
- Нагороджений знаком «ВинахідникСРСР»
- 1990 - член-кореспондент УААН
- 1993 - дійсний член (академік) УААН
- 1996 - академік УЕАН
- 1998 - заслужений діяч науки і техніки України
- Нагороджений медалями «За трудову доблесть», імені В. В. Докучаєва, Премією імені В. Р. Вільямса, дипломом «За видатний внесок у діяльність міжнародної організації дослідників з обробітку ґрунтів»
- Є іноземним членом товариств ґрунтознавців Росії, Румунії, Польщі, Республіки Молдова, почесним професором Національного інститу­ту біоресурсів і природокористування, почесним членом Товариства ґрунтознавців та агрохіміків України
- 1998 - 2006 - генеральний секретар Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
- 1994 - 1998 - віце-президент 1-ї комісії (фізика ґрунтів) Міжнародного союзу ґрунтознавців
- 1997 - 2011 - член Комітету з присудження Державних премій України
- 1998 - 2000 - екс­перт ФАО-Рим
- 1999 - 2006 - експерт ШТА8 - Брюссель
- 1996 - член міжнародних товариств з ґрунтознавства (Ш88), охорони ґрун­тів (Б88С), з обробітку ґрунту (КТЯО), член національного комітету «Людина і біосфера»
- 1992 - 1994 - голова експертної ради ВАК України
- 1998 - 2004 - голова екологічної секції Північно-східного наукового центру НАН України
- 1964 - 1982 - референт Всесоюзного інституту науково-технічної інформації
- 1984 - 2010 - голова і член спецрад, член редколегій журналів, тематичних збірників, у тому числі журналу «По­чвоведение» (м. Москва)


Публікації: 

- Опублікував понад 850 праць, у тому числі понад 30 книг, близько 70 праць надруковано у журналах провідних країн даль­нього зарубіжжя
- Має 25 патентів