Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Малік Микола Йосипович

Малік Микола Йосипович

Дата народження: 02 вересня 1939

Звання: академік

Посада: завідувач відділення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій, завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації ННЦ «ІАЕ»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1959 - 1960 - працював бухгалтером, бри­гадиром у колгоспі «До комунізму» Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
1960 - 1965 - студент Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту
1965 - 1968 - заступник голови колгоспу «Заповіт Леніна» Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
1968 - 1969 - навчався на економічному від­діленні педагогічного факультету Української сільськогосподарської академії
1969 - 1973 - завідував педагогічним кабінетом, викладав політекономію, економіку і організацію сільськогосподар­ського виробництва у Копичинському технікумі бухгалтерського об­ліку на Тернопільщині
1977 - старший науковий співробітник сектору наукової організації праці
1981 - перейшов працювати у сектор оплати праці
1989 - 1990 - завідувач сектору внутрішньогосподарської кооперації вище названого інституту
2005 - завідувач відділення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій, завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації ННЦ «ІАЕ»

Наукова діяльність: 

У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення оплати праці в скотарстві у зв'язку з переходом на індустріальні методи виробництва»
У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Проблеми мотивації виробничої діяльності в аграрній сфері АПК (методологія і організація)»
В наукових розробках приділено формуванню підприємницького середовища для організаційно-правових структур, що виникли в процесі реформування аграрного сектору економіки
За безпосередньою участю вченого підготовлено проекти Законів Украї­ни «Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі» та «Про сільськогосподарську кооперацію»
Під науковим керівництвом М. Й. Маліка підготовлено 34 кандида­тів і 9 докторів економічних наук
Співпрацював з проектом підтримки розвитку кооперативних сільськогосподарських організацій в Україні, що здійснюється на основі міжнародної угоди між Урядом України і Радою Європейського співробітництва та проектом паювання сільськогосподарських земель, що здійснюється на основі міжнародної угоди між Україною і США консалтинговою корпорацією Ронко та Агентством США з міжнародного розвитку


Почесні звання, нагороди:: 

- 1981 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 1997 - присвоєно вчене звання професора
- 1982 - присвоєно звання стар­шого наукового співробітника
- Є членом спеціалізованих вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного наукового цен­тру «Інститут аграрної економіки» НААН
- 1999 - обраний членом-кореспондентом УААН
- 1999 - обраний членом-кореспондентом Академії економічних наук України
- 2007 - обраний академіком УААН Відділення аграрної економіки (кооперація)
- Член редакційних колегій журналів «Пропозиція» і «Економіка АПК», збірників наукових праць Житомирського державного технологічного університету та Миколаївського державного аграрного уні­верситету
- 1981 - за участь у розробці «Рекомендації по оплаті праці і підприємствах з агрохімічного обслуговування» нагороджено Дипломом ІІІ ступеня ВДНГ СРСР
- 1985 - нагороджений срібною медаллю ВДНГ Української РСР за впровадження пропозицій з формування підрядних і орендних колек­тивів в аграрних підприємствах
- 1987 - нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР за вдосконалення внутрішньогосподар­ських економічних відносин у колгоспах і радгоспах
- 1990 - нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР за вдосконалення внутрішньогосподар­ських економічних відносин у колгоспах і радгоспах
- 1989 - отримав меда­лі «Ветеран праці», «До 1500-річчя Києва» і Диплом ІІІ ступеня ВДНГ Української РСР
- 1999; 2004 - нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України
- 1999 - почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 2011 - нагороджений знаком Пошани Мінагропрому України


Публікації: 

- Опублікував 480 наукових праць, у тому числі 16 монографій, розділів у книгах, брошур, 46 методичних рекомендацій