Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Мазур Генріх Адольфович

Мазур Генріх Адольфович

Дата народження: 23 листопада 1936

Звання: академік

Посада: головний науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології Інституту землеробства НААН (смт Чабани Київської області)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1958 - 1963 - навчався в Українській сільськогосподарській ака­демії на факультеті ґрунтознавства і агрохімії
1963 - 1974 - молодший науковий співробітник, стар­ший науковий співробітник лабораторії агроґрунтознавства Україн­ського науково-дослідного інституту землеробства
1974 - 2011 - завідувач лабораторії агроґрунтознавства Інституту землеробства НААН (смт Чабани Київської області)
2011 - головний науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології Інституту землеробства НААН (смт Чабани Київської області)

Наукова діяльність: 

У 1968 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Качественная оценка пахотных земель Киевской области»
У 1990 р. в Харківському сільськогосподарському інституті — докторську дисертацію на тему: «Научные основы техно­логии расширенного воспроизводства и регулирования плодородия дерново-подзолистых почв Украинского Полесья»
Займається проблемою відтворення і регулювання родючості ґрунтів на основі агрохімічних засобів. Особливу увагу він зосередив на теоретичному обґрунтуванні сутності родючості ґрунтів, її видів і форм прояву, зокрема поняття взаємозв'язку природної та антропогенної (штучної) родючості, потенційної та ефективної форм
Перший встановив закономірності вмісту і співвідношення форм кальцію та магнію в дерново-підзолистих ґрунтах, параме­три сезонної і незворотної міграції рухомих сполук цих елементів, обґрунтовано методичні принципи вивчення їхнього кругообігу та балансу, визначено оптимальну періодичність вапнування ґрунтів України
Науково обґрунтував оптимальні параметри вмісту в ґрунтах гумусу, фосфору і калію, строки, способи та матеріальні затрати для їхнього досягнення в аграрному виробництві залежно від культури землеробства.Вчений теоретично обґрунтував і експериментально довів доціль­ність застосування природного цеоліту-клиноптилоліту на легких ґрунтах, розробив високоефективний спосіб їхнього окультурення на основі глибокопрофільного екранування
Є автором цілої низки рекомен­дацій з питань підвищення родючості ґрунтів, зокрема хімічна меліорація кислих ґрунтів здійснюється винятково за його рекомендаціями
Під його керівництвом створено наукову школу захищено 11 кандидатських та 1 докторську дисертації
Підготовлено до захисту ще по одній дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 - присвоєно вчене звання професора за спеціальністю ґрунтознавство і агрофізика
- Нагородже­ний срібною медаллю ВДНГ колишнього СРСР та двома дипломами І ступеня ВДНГ України
- 1995 - член-кореспондент УААН
- 1999 - дій­сний член (академік) УААН (ґрунтознавство)
- Є членом Європейського товариства охорони ґрунтів, дійсним членом Нью-Йоркської академії наук
- Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2000), двома меда­лями (1970, 1975), Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1978)


Публікації: 

- Опублікував 175 наукових праць, у тому числі 7 монографій особис­тих і у співавторстві
- Має чотири винаходи