Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Луканін Олександр Сергійович

Луканін Олександр Сергійович

Дата народження: 07 листопада 1952

Звання: академік

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1981 - 1985 - аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту винограду і продуктів його переробки «Магарач» (Націо­нальний інститут винограду і вина «Магарач» НААН)
1989 - 1992 - докторант Інституту винограду і вина «Магарач» НААН
1977 - 1986 - працював інженером-технологом, керівником винно-консервного підприємства радгоспу «Хотівський» Київської області
1986 - 1991 - головний спеціаліст, старший науковий співробітник «Головагропромнаука» Держагропрому УРСР
1991 - 2000 - вчений секретар, заступник начальника відділу рослинництва та переробки сільгосппродукції Пре­зидії Української академії аграрних наук
2000 - 2001 - академік-секретар Відділення харчової та переробної промисловості Президії Української академії аграрних наук
2001 - завідувач лабораторії моніторингу сировинних ресурсів для виноробства Інституту агроекології та природокористуван­ня НААН
1995 - 2004 - доцент, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету харчових технологій (за сумісництвом)
2000 - 2006 - експерт експертної ради секції технологій харчової і легкої промисловості Ви­щої атестаційної комісії (ВАК) при КМ України
2005 - член екс­пертної ради секції харчової і легкої промисловості Комітету з прису­дження державних премій України при КМ України
1994 - 2004 - помічник-консультант народного депутата України М. А. Павловського (посвідчення № 397/31)
1995-2004 рр. — доцент, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету харчових технологій (за сумісництвом);
2000-2013 рр. — член експертної ради секції технологій харчової і легкої промисловості Ви¬щої атестаційної комісії (ВАК) при КМ України;
2005-2016 рр. — член екс¬пертної ради секції харчової і легкої промисловості Комітету з державних премій України при КМ України;
2001-2013 рр. — завідувач Лабораторії моніторингу сировинних ресурсів для виноробства Інституту агроекології і природокористування НААН;
2008-2013 рр. — експерт ЭС з виробництва бренді;
З 1994 р. — член спеціалізованих рад по захисту дисертацій у наукових закладах: Національний інститут винограду і вина «Магарач» УААН, ННЦ Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова та Національний університет «Києво-Могілянська академія».

Наукова діяльність: 

• 1977-1986 рр. — інженер-технолог, керівник виноробного підприємства у радгоспі «Хотівський» Київської області;
• 1986-1991 рр. — головний спеціаліст, старший науковий співробітник «Головагропромнауки» Держагропром УРСР;
• 1991-2001 рр — учений секретар, академік-секретар Відділення харчової та переробної промисловості Президії УААН;
• 1994-2004 рр. — помічник-консультант народного депутата України, професора М. А. Павловського (посвідч. № 397/31)
• 1995-2004 рр. — доцент, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв Національного університету харчових технологій (за сумісництвом);
• 2000-2013 рр. — член експертної ради секції технологій харчової і легкої промисловості Ви¬щої атестаційної комісії (ВАК) при КМ України;
• 2005-2016 рр. — член екс¬пертної ради секції харчової і легкої промисловості Комітету з державних премій України при КМ України;
• 2008-2013 рр. — експерт ЭС з виробництва бренді;
• З 1994 р. — член спеціалізованих рад по захисту дисертацій у наукових закладах: Національний інститут винограду і вина «Магарач» УААН, ННЦ Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова та Національний університет «Києво-Могілянська академія».
• Учасник ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС 1987 р. — категорія 2.
- 1987 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті винограду і продуктів його перербки «Магарач» ВАСГНіЛ захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка потокових технологій обробки со-ків, напоїв і вин препаратами на основі діоксиду кремнію»; - 1993 р. в Інституті винограду і вина «Магарач» УААН захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора техніч¬них наук на тему: «Комплексна переробка яблук»; - 1994 р. — старший науковий співробітник; - 1999 р. — обрано членом-кореспондентом УААН, спеціальність: переробка сільськогосподарської продукції; - 2000 р. — обрано дійсним членом Міжнародної академії виноградарства та виноробства по Відділенню виноробство; - 2002 р. — присвоєно вчене звання професора; - 2007 р. — обрано дійсним членом (академіком) УААН, спеціальність — «Технологія продуктів бродіння та виноробства»; - 1999 р. — член-кореспондент Української академії аграрних наук (УААН); - 2000 р. — академік Міжнародної академії виноградарства та виноробства по «Відділенню виноробство; - 2002 р. — професор; - 2007 р. — академік Національної академії аграрних наук України.


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - обраний членом-кореспондентом УААН, спеціальність — переробка сільськогосподарської продукції
- 2000 - обрано дійсним членом Міжнародної академії виноградарства та виноробства Відділення виноробство (Москва)
- 2002 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано дійсним членом (академіком) УААН, спеціальність — технологія продуктів бродіння та виноробства
- 1992 - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки «За розробку і впровадження екологічно чистих потокових технологій прискореного виробництва харчових напоїв на основі ви­користання нових препаратів діоксиду кремнію»
- 2004 - лауреат 1-ї Премії УААН імені професора Г. Г. Валуйка у номінації «Науково-дослідна робота» за розробку і впровадження технологічної оцінки деревини дуба України для виноробства
- 1996 - член спеціалізованих рад із захисту дисертацій у двох наукових установах — Національному інституті винограду і вина «Магарач» НААН і Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
- 1987 - учасник ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС — категорія 2


Публікації: 

- - опубліковано понад 150 наукових праць, з них 100 наукових статей, 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 2 монографії, 1 підручник. - має 36 авторських посвідчень СРСР і патентів України та 4 патенти Республіки Аз6ербайджан.