Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лісовий Михайло Павлович

Лісовий Михайло Павлович

Роки життя: 04 січня 1935  -  28 травня 2017

Звання: академік

Посада: завідувач лабораторії імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1959 - 1961 - завідувач фітопатологічної дільниці кафедри фітопатології Української сільськогосподарської академії в учгоспі «Митниця» Васильківського району Київської області
1961 - 1964 - аспірант
1964 - 1986 - молодший науковий співробіт­ник, завідувач відділу фітопатології, завідувач лабораторії імунітету сільськогосподарських рослин Українського науково-дослідного інституту захисту рослин
1986 - 2003 - директор Інституту захисту рослин УААН (м. Київ)
2003 - 2011 - радник дирекції Інституту захисту рослин НААН
2011 - завідувач лабораторії імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб

Наукова діяльність: 

У 1964 р. кандидатську дисертацію на тему: «Хімічні засоби боротьби з пероноспорозом тютюну в закритому та відкритому ґрунті в умовах СРСР» в Українській сільськогосподарській академії (за цю роботу був нагороджений бронзовою медаллю комітету ради Виставки досягнень народного господарства СРСР)
У 1979 р. докторську дисертацію на тему: «Особливості паразитизму Риссіпіа trіtісіnа Е^зз. та закономірності успадкування імунологічних реакцій пшениці до патогену» у Всесоюзному інституті за­хисту рослин
Основні напрями наукових досліджень: теоретичні та методологічні основи імунітету рослин; вивчення генетичних і фізіологічних факто­рів імунітету для обґрунтування принципів і методів селекції на стій­кість; вивчення структури вірулентності популяцій різних збудників хвороб; ідентифікація генів вірулентності збудників хвороб рослин; ідентифікація генів стійкості рослин; теоретична розробка створен­ня сортів сільськогосподарських культур з груповою стійкістю проти шкідливих організмів з використанням методів клітинної біології
Його практичні розробки: методи створення комплексних штучних інфекційних фонів; експрес-методи оцінки і добору форм рослин з груповою стійкістю проти збудників хвороб; методика ізоляції генів стійкості пшениці проти збудників бурої іржі та борошнистої роси; створе­но банки генів стійкості; виведено сорти і гібриди огірків, соняшнику і пшениці, що характеризуються груповою стійкістю проти збудників хвороб
Створив наукову школу імунологів рослин в Україні
Підготував 28 кандидатів та 5 докторів наук
Заснував першу в Україні лабораторію імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб
Творчий зв'язок установлено вченим з науковими установами 14 провідних країн, серед яких Велика Британія, Канада, США, Німеч­чина, Голландія, Китай, Японія, Індія, Ізраїль, Туреччина, Іспанія, Фінляндія, Італія, Данія


Почесні звання, нагороди:: 

- 1984 - присвоєно вчене звання професора зі спеціальності фітопатологія і захист рослин
- 1972 - 1980 - член правління Європейської і Середземноморської організацій із вивчення іржастих хвороб зернових культур
- 1991 - 1995 - член коміте­ту з присудження Державних премій України в галузі науки і техніки
- 1991 - 1999 - член правління Міжнародної організації біологічної боротьби із шкідниками
- 1996 - 1998 - голова експертної ради ВАК України
- 2000 - член експертної ради ВАК
- 1991 - 1996 - академік-секретар Відділення рослинництва УААН
- Член редколегії журналів: «Archives ofPhytopathology and Plant Protection» (з 1992 р.), «Journal of Russian Phytopathological» (з 2002 р.), «Захист рослин» (з 1995 р.), «Вісник аграрної науки» (з 1997 р.), міжвідомчого тематичного збірника наукових праць Інсти­туту захисту рослин НААН «Захист і карантин рослин» (з 1982 р.)
- Бере участь в атестації наукових кадрів, будучи членом двох спецрад з фітопатології, ентомології та екології
- 1988 - 1991 - член-кореспондент ВАСГНІЛ
- 1990 - академік УААН
- 1998 - іноземний член Російської академії сільськогосподарських наук
- 2000 - іноземний член Польської АН
- 1992 - нагороджений двома медалями, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
- 1998 - має почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України


Публікації: 

- Автор (співавтор) понад 300 наукових праць, з них понад 30 у зарубіжних журналах, у тому числі 5 монографій, 7 методичних вказівок, 5 авторських свідоцтв