Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лінчевський Анатолій Адамович

Лінчевський Анатолій Адамович

Дата народження: 02 серпня 1936

Звання: академік

Посада: завідувач відділу селекції та насінництва ячменю

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1959 - 1960 - агроном, керуючий відділком радгоспу «Кам'янський» на Одещині
1960 - 1984 - старший лаборант, старший науковий співробітник відділу селекції й насінництва ячменю, завідувач лабораторії селекції ярого ячменю Всесоюзного селекційно-генетичного інституту (з 1999 р. — Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення)
1984 - завідувач відділу селекції та насінництва ячменю

Наукова діяльність: 

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Некоторые особенности селекции ярового ячменя пивоваренного и кормового направления» у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті
У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Селекция ячме­ня на повышение урожайности и адаптивности в условиях неустойчи­вой влагообеспеченности»
Отримав визнання за значні досягнен­ня в розробці теоретичних основ селекції ячменю, створення високоадаптованих до мінливих умов виробництва сортів
Є автором теорії селекції ячменю на підвищену адаптивність до мінливих умов вирощування в Україні з метою зростання й стабілізації врожаїв у виробництві
Довів необхідність використання чинника фотоперіодичної чутливості в селекції як ярого, так і озимого ячменю
Розробив умови добору сортів з різним рівнем фотопе­ріодичної чутливості в селекційному процесі


Почесні звання, нагороди:: 

- 1974 - присвоєно звання старшого наукового співробітника
- 1973 - 1992 - голова Координаційної ради з розробки теоретич­них основ і селекції ячменю в СРСР та міжнародного куратора країн — членів Ради економічної взаємодопомоги з розробки теоретичних основ і селекції ячменю
- 1997 - голова Комісії з селекції та насінництва ячменю Міжурядової координаційної ради з питань насінництва СНД
- 1992 - керівник програми з селекції ячменю в Україні, консультант Міністерства аграрної політики України з питань вирощування ячме­ню у виробництві, радник Одеської обласної державної адміністрації з питань АПВ
- 1992 - голова спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій у Селекційно-генетичному інституті
- 1995 - член-кореспондент УААН
- 1999 - дійсний член (академік) УААН
- Занесено до Міжнародного каталогу кращих учених світу «Who is who»
- Нагороджений срібними (1976, 1986) та бронзовими (1965, 1972) медалями ВДНГ СРСР, медалями «За доблесну працю» (1970), «Ветеран праці» (1985), орденом Трудового Червоного Прапора (1976)
- 2003 - Заслужений діяч науки і техніки України
- Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), знаком Пошани Мінагрополітики України (2004), Почесними відзнаками Одеської обласної ради та Одеської обласної державної адміністрації (2005), Почесною відзна­кою УААН (2006)


Публікації: 

- Опубліковано близько 150 наукових праць