Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лінник Микола Кіндратович

Лінник Микола Кіндратович

Дата народження: 20 грудня 1938

Звання: академік

Посада: головний науковий співробітник в Наці­ональному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1960 - 1967 - працював механіком та головним інженером учбово-дослід­ного господарства Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва, а потім навчався в аспірантурі Укра­їнського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства
1967 - 1994 - пройшов шлях від молодшого і старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії та відділу до заступника директора з наукової роботи
1994 - 2001 - академік-секретарь Відділення механізації і електрифікації
2001 - 2006 - заступник академіка-секретаря цього відділен­ня
2006 - головний науковий співробітник в Наці­ональному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Наукова діяльність: 

У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття науково­го ступеня кандидата технічних наук на тему: «Дослідження процесу розкидання органічних добрив роторними робочими органами»
У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Технології та засоби механізації застосування органічних добрив в умовах інтенсивного землеробства України» за двома спеціальностями: механізація сільськогосподар­ського виробництва (05.20.01) і загальне землеробство (06.01.01)
Займається науковими розробками з таких напрямів: механіко-технологічні основи інтегрованих методів переробки ор­ганічних відходів у високоякісні органічні добрива; обґрунтування методики, критеріїв і комплексної техніко-економічної та енергетичної їхньої оцінки; оптимізації технологічних процесів і комплексів машин для застосування органічних добрив в основних грунтово-кліматичних зонах України; концептуальні положення щодо енергозбереження та захисту довкілля; розробка «Програми виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1997—2005 роки та їх ефективного використання».М. К. Лінником тривалий час проводились спільні наукові дослідження з вченими Росії, Білорусі, Молдови, Чехії, Німеччини з питань видалення, приготування та внесення органічних добрив
Підготував 11 кандидатів та 2 докторів технічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 - присвоєно звання професора із спеціальності механізація сільськогосподарського виробництва
- 1995 - обраний членом-кореспондентом УААН
- 1999 - обраний дійсним членом (академіком) УААН
- Відзначений Почесними грамотами Міністерства аграрної політики, Міністерства промислової політики, Національної академії аграрних наук
- Отримав подяку від Міністерства науки і освіти України за активну участь у роботі з обдарованою молоддю малої ака­демії наук
- 1999; 2006 - нагороджений дипломами лауреата Премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»
- 2006 - присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України


Публікації: 

- Опублі­кував понад 350 наукових праць, отримав 59 патентів та авторських свідоцтв на винаходи