Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лифенко Савелiй Пилипович

Лифенко Савелiй Пилипович

Дата народження: 18 грудня 1931

Звання: академік

Посада: завідувач лабораторії Всесоюзного селекційно- генетичного інституту (нині — Селекційно-генетичний інститут — На­ціональний центр насіннєзнавства та сортовивчення)

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1957 - 1959 - асистент кафедри селекції та насінництва Одеського сільськогосподарського інституту
1959 - 1962 - аспірант Всесоюзного селекційно-генетичного інституту
1962 - 1966 - в. о. старшого наукового співробітника, старший науковий співробітник
1966 - завідувач лабораторії Всесоюзного селекційно- генетичного інституту (нині — Селекційно-генетичний інститут — На­ціональний центр насіннєзнавства та сортовивчення)

Наукова діяльність: 

У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формирование озимости и зимостойкости у гибридов ячменя при направленном воспитании» в Селекційно-генетичному інституті
У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Селекция сортов озимой пшеницы интенсивного типа в условиях юга Украины» в Селекційно-генетичному інституті
Його дослідження пов'язані з розв'язанням проблем тео­рії селекції озимої м'якої пшениці та створенням на цій основі висо­коякісних і високопродуктивних сортів
Здійснив вивчення гібридів озимої пшениці від схрещуван­ня екологічно віддалених форм, до типу розвитку і характеру успадку­вання озимості та зимостійкості у різних форм ячменю при гібридизації
Розробив методику та сконструйовано прилад для визначення сили початкового росту насіння
Виконав програму дослідницьких робіт з вивчен­ня ефективності гетерозису і характеру успадковування господарськи цінних ознак у гібридів озимої пшениці. За використання розроблених ним схем схрещування поліплоїдного ряду видів пшениці з геном П. Tmopheevi створено нові джерела ЦЧС та ефективні відновники чоло­вічої фертильності пшениці
Створив форми озимої м'якої пшениці зі сприятливим поєднан­ням позитивних ознак та якостей
Є автором близько 78 сортів пшениці
Під керівництвом С. П. Лифенка захищено 15 кандидатських та 1 докторську дисертацію


Почесні звання, нагороди:: 

- 1996 - присвоєно почесне звання професора
- 1990 - обраний дійсним членом (академіком) УААН
- 1981; 1986 - відзначено золотими медалями ВДНГ СРСР
- 1987 - нагороджено відзнакою «100-річчя від дня народження М.І. Вавилова»
- 1986 - отримав золоту медаль імені В.М. Ремесла
- 1977 - медаль «За трудову доблесть»
- 1999 - медаль «Захисник вітчизни»
- 1984 - орден «Знак Пошани»
- 2009 - орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
- 1997 - заслужений діяч науки і техніки України
- 1997 - лауреат Державної пре­мії України в галузі науки і техніки
- 2002 - отримав Почесну грамоту Кабінету Міністрів України
- 2001; 2002 - Почесні грамоти Президії УААН


Публікації: 

- Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 2 монографії