Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Левченко Володимир Іванович

Левченко Володимир Іванович

Роки життя: 04 листопада 1940  -  30 квітня 2017

Звання: академік

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор ветеринарних наук


Попередні посади: 

1963 - 1967 - працював ветеринарним лікарем колгоспу і звірогосподарства, завідувачем Ломоватської і Червонослобідської ветеринарних дільниць Черкаської районної станції по боротьбі з хворобами тварин
1967 - 1970 - навчався в аспірантурі при кафедрі терапії та клі­нічної діагностики Білоцерківського СГІ
1970 - 1980 - був спочатку асистентом, потім завідувачем кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського СГІ

Наукова діяльність: 

У 1970 р. в Білоцерківському СГІ захистив кандидатську дисертацію на тему: «Нарушение функций щитовидной железы и минерального обмена при бронхопневмониях у телят»
У 1986 р. в Московській ветеринарній академії захистив докторську дисертацію на тему: «Болезни печени у молодняка крупного рогато­го скота при выращивании и откорме в специализированных хозяй­ствах»
Наукова робота спрямована на вивчення таких проблем: метаболічні хвороби і патологія печінки у високопродуктивних корів та молодняку, шлунково-кишкові та респіраторні захворювання телят
Перший вивчив всебічно гнійний гепатит і гепатоз у молодняку великої рогатої худоби, що дало можливість виявити невідомі раніше механізми їхнього патогенезу і на цій підставі запро­понувати методи ранньої діагностики захворювань, групової терапії та профілактики, і зміни складу жовчі, жовчних кис­лот, синтезу біологічно активних метаболітів вітаміну О за хвороб пе­чінки, на основі чого було побудовано теорію розвитку ендогенного О-гіповітамінозу і вивчено особливості його діагностики
Підготував 5 докторів і 19 кандидатів ветеринарних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1988 - присвоєно вчене звання професора
- 1990 - обрано членом-кореспондентом
- 1995 - обрано дійсним членом (акаде­міком) УААН (незаразна патологія і акушерство)
- Член експертної ради із зоотехнії та ветеринарної медицини ВАК України
- Член двох спеціалізованих рад
- 2003 - відмінник освіти України, лауреат Премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»
- 2009 - заслужений працівник ветеринарної медицини України
- 2010 - лауреат Премії ім. С. З. Гжицького


Публікації: 

- Автор і співавтор 7 підручників, у тому числі для студентів ВНЗ Республіки Білорусь, 6 довідників, 4 навчальних посіб­ників, 13 науково-методичних рекомендацій, затверджених держав­ними органами, 37 методичних розробок для навчального процесу, 220 наукових статей, 7 авторських посвідчень і патентів, 8 настанов щодо застосування препаратів