Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лебідь Євген Макарович

Лебідь Євген Макарович

Дата народження: 02 вересня 1937

Звання: академік

Посада: завідувач відділу землеробства Інституту зернового господарства НААН, Інституту сільського господарства степової зони НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1962 - 1963 - інспектор Магдалинівського виробничого колгоспно-радгоспного управління Дніпропетровської області, Сахновщинського виробничого колгоспно-радгоспного управління Харківської області
1963 - 1965 - економіст, головний агроном радгоспу ім. Паризької Комуни Кегичівського району Харківської об­ласті
1965 - 1968 - аспірант Українського науково-дослідного ін­ституту рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва (м. Харків)
1968 - 1978 - старший науковий співробітник Красноградської до­слідної станції Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи (м. Красноград Харківської області)
1978 - 1990 - завіду­вач лабораторії сівозмін, завідувач відділу землеробства Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи
1990 - 1993 - заступник директора з наукової роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи, Інституту кукурудзи УААН
1994 - 2009 - директор Інституту кукурудзи, Інституту зер­нового господарства УААН

Наукова діяльність: 

У 1970 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва (м. Харків) захистив канди­датську дисертацію на тему: «Совершенствование приёмов осенней обработки почвы под сахарную свеклу и кукурузу после стерневых предшественников»
У 1988 р. захистив докторську дисертацію в Білоруському науково-дослідному інституті землеробства (м. Жодіно) на тему: «Научные основы интенсивных севооборотов в условиях специализации земле­делия степной зоны Украинской ССР»
Підготував 2 докторів і 19 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - присвоєно вчене звання професора
- 1990 - обрано членом-кореспондентом УААН
- 1995 - обрано дійсним членом (академіком) УААН (загальне землеробство)
- Заслужений працівник сільського господарства України, почесний професор Дніпропетровського державного аграрного університету, почесний доктор Інституту землеробства НААН
- 1986; 1987 - нагороджений двома медалями
- Має Почесні відзнаки: Міністерства агрополітики, УААН, Дніпропетровської обласної ради і облдержадміністрації
- Має почесні грамоти: Верховної Ради, Кабінету Міністрів, УААН, Мінагрополітики, Дніпропетровської облдержадміністрації, ВАСГНІЛ (м. Москва), Дніпропетровського облуправління сільського господарства, Професійної спілки працівників сільського господарства України, Державної насіннєвої інспекції, райдержадміністрацій Дніпропетровської області — 17
- Отримав подяки: Дніпропетровської обласної ради і облдержадміністрації, Професійної спілки працівни­ків сільського господарства України, Професійної спілки працівників сільського господарства Дніпропетровської області, Придніпровсько­го наукового центру
- 1992 - 1994 - член експертної ради ВАК України
- 1994 - 2009 - член колегії Дніпропетровського обласного управлін­ня сільського господарства
- 1992 - член спеціалізованих рад Інсти­туту сільського господарства степової зони НААН і Дніпропетровсько­го державного аграрного університету
- 1991 - 1995 - обирався депутатом Жовтневої ради м. Дніпропетровська
- 2000-2004 - обирався депутатом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського ра­йону


Публікації: 

- Опублікував 465 наукових праць, у тому числі 3 моногра­фії, має 12 патентів, 8 свідоцтв на сорти рослин кукурудзи