Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ладика Володимир Іванович

Ладика Володимир Іванович

Дата народження: 23 серпня 1962

Звання: академік

Посада: зступник голови ради Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1984 - 1987 - головний зоотехнік колгоспу ім. Леніна Кролевецького району Сумської області
1987 - 1989 - навчався в аспіран­турі Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тимірязєва
1990 - асистент, доцент, проректор із зовнішньоекономічних зв'язків, перший проректор Сумського національного аграрного уні­верситету
1999 - 2000 - за сумісництвом працював деканом зооінженерного факультету
2003 - 2005 - директор Сумського держав­ного селекційного центру
2005 - ректор Сумського національного аграрного університету
5 січня - 19 квітня 2011 - заступник міністра аграрної по­літики та продовольства України
20 квітня 2011 - віце-президент Національної академії аграрних наук України
липень 2011 - виконуючий обов'язки ректора СНАУ
грудень 2011 - ректор Сумського національного аграрного університету

Наукова діяльність: 

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Влияние инбридинга различных степеней на молочную продуктивность швицкого скота»
У 1999 р. — докторську дисертацію в Інституті розведення і генетики тварин УААН: «Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби»
Наукові дослідження спрямовані на виведення конкурентоспроможних вітчизняних порід великої рогатої худоби
Розробив оцінку типу будови тіла бурої худоби, включе­но до переліку ознак добору капа-казеїнові фракції білка молока, напра­цьовано концепцію удосконалення бурої худоби регіону за принципом відкритості популяції із залученням кращого генофонду північноамери­канських та західноєвропейських швіців
Під його керівництвом науковий ступінь здобули 5 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - обраний членом-кореспондентом УААН (розведення, селекція, відтворення тварин)
- 2003 - присвоєно учене звання професора
- 2010 - обрано дійсним членом (академіком) НААН Відділення зоотехнії (розведення та селекція)
- Голова редакційної ради фахового наукового журналу «Вісник Сумського НАУ». Очолює редакційну колегію журналу «Вісник Сумського НАУ. Серія: тваринництво»
- 2009 - нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
- 2009 - нагороджений грамотою управління освіти і науки Сумської ОДА
- 2008 - отримав знак Пошани Міністерства аграрної політики України
- 2005; 2008 - нагороджений подяками Міністерства аграрної політики України
- 2004 - нагороджений Почесною грамотою голови Сумської облдержадміністрації
- Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту розведення і генетики НААН, секції аграрної освіти, науки, інформатизації та дорадництва Науково-технічної ради Мінагрополітики України, ради Північно-Східного на­укового центру НАН і МОН України, науково-технічної ради Головно­го управління агропромислового розвитку Сумської ОДА.Є депутатом V скликання і головою постійної комісії з питань АПК та соціального розвитку села в Сумській обласній раді


Публікації: 

- Опублікував 136 публікацій, з них: наукових — 109, навчально-методичного ха­рактеру — 27, у т.ч. — 4 публікації в іноземних джерелах, 1 монографію, є співавтором ДСТУ