Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Красніков Геннадій Андрійович

Красніков Геннадій Андрійович

Роки життя: 18 травня 1928  -  30 грудня 2014

Звання: академік

Посада: завідувач відділу патоморфології, біохімії та імунології ННЦ «ІЕКВМ»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор ветеринарних наук


Попередні посади: 

1952 - 1957 - ветеринарний лікар у Луганській області
1957 - 1960 - аспірант при кафедрі патологічної анато­мії Харківського ветеринарного інституту
1960 - 1970 - працює в Українському науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії
1970 - 2008 - керує лабораторією патоморфології
1971 - 1976 - заступник директора Українського науково-дослідного інституту експериментальної ветеринарії з наукової роботи та бере активну участь у координації наукових досліджень з ветеринарної медицини в Україні
2008 - завідувач відділом патоморфології, біохімії та імунології

Наукова діяльність: 

У 1959 р. успішно захистив Кандидатську дисертацію на тему: «Изучение нервных элементов кожи в очаге аллергической реакции и вне его при туберкулезе кур»
У 1970 р. захищає докторську дисертацію на тему: «Электронномикроскопические исследования при изучении экспериментального ящура»
Виконав різнобічні імунологічні, гістохімічні та електронно-мікроскопічні дослідження з вивчення патогенезу та удосконалення діагностики ряду захворювань сільськогоспо­дарських тварин, таких як туберкульоз, бруцельоз, колібактеріоз, транс­місивний гастроентерит свиней, везикулярний стоматит, вірусна діарея великої рогатої худоби, лейкоз-саркомний комплекс у птиці, хвороби Марека, Гамборо та ін. Оригінальні дані отримано ним при вивченні мікотоксикозів та імунодефіцитів курей
Розробив ряд препаратів для серологічної діагностики колібактеріозу та ринотрахеїту великої рогатої худоби; технічні засоби і заходи кріоконсервування жи­вих клітин та тканин для вірусологічних і гістологічних досліджень
Зробив істотний внесок у розв'язання фундаментальних проблем кріоконсервування біологічних об'єктів для гісто­логічних досліджень патогенезу колібактеріозу телят та вірусних неопластичних процесів у птиці
Під його керівництвом підготовлено та захищено 13 кандидатських і 2 докторські дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 1983 - присвоєно вчене звання професора
- 1990 - дійсний член (академік) УААН Відділення ветеринарної медицини і зоотехнії (гігієна, імунологія і морфологія тварин)
- Був двічі відзначений Премією УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»
- Автор 435 наукових публікацій, а також 44 авторських свідоцтв та патентів
- Нагороджений медаллю «Винахідник СРСР»
- Нагороджений відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки» I ступеня, відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги у розвит­ку ветеринарної медицини» III ступеня та знаком Пошани
- 2005 - призначено стипендію Харківської обласної державної адміністрації ім. О. Н. Соколовського для визначних науковців
- 2006 - нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення»