Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кравченко Владислав Андрiйович

Кравченко Владислав Андрiйович

Дата народження: 18 січня 1944

Звання: академік

Посада: заступник академіка-секретаря Відді­лення рослинництва НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1965 - 1967 - агроном
1971 - 1993 - старший науковий співробітник у відділі селек­ції і насінництва овочевих рослин на Київській дослідній станції ІОБ НААН
1993 - 1994 - професор кафедри овочівництва Національного аграрного університету
1994 - 1998 - очолював Інсти­тут овочівництва і баштанництва УААН
1998 - 2001 - головний науковий співробітник і завідувач відділу селекції овочевих культур
2001 - 2011 - очолював Науково-дослідний і навчальний центр закритого ґрунту, підпорядкований МАПУ
2011 - заступник академіка-секретаря Відді­лення рослинництва НААН

Наукова діяльність: 

У 1971 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив дисертацію кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Новые самоопыленные линии кукурузы как исходный материал для селекции на гетерозис в условиях Лесостепи Украины»
У 1986 р. у Всесоюзномуінституті рослинництва (м. Ленінград) — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: «Селекция скороспелых сортов томата в условиях Лесостепи Украины»
Наукова школа академіка нараховує 4 докторів і 10 кандидатів наук
Викладацьку роботу вчений поєднує із членством у спеціалізованих вчених радах, експертній раді ВАК, членством у редакційних колегіях провідних фахових журналів, методичних і експертних радах та комі­сіях НААН


Почесні звання, нагороди:: 

- 1996 - присвоєно почесне звання професора
- Нагороджений медалями: «За тру­дову доблесть», «До 1500-річчя Києва», медалями ВДНГ СРСР та УРСР (3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових)
- Нагороджений знаком «Изобретатель СССР»
- 1995 - лауреат Премії ім. В. Я. Юр'єва
- 2008 - отримав премії «За видатні досягнення в аграрній науці»
- 2004 - заслужений діяч науки і техніки України
- 2008 - отримав грамоти Президії НААН, Укрплодоовочпрому, Сортнасіннєовочу, обласних адміністрацій, Почесну відзнаку УААН
- 1995 - член-кореспондент УААН (селекція, насінництво, овочівництво)
- 2007 - дійсний член (академік) УААН (селекція)
- 1996 - академік Міжнародної академії інформації
- 1997 - ака­демік Академії наук національного прогресу


Публікації: 

- Опубліковано понад 350 наукових праць, серед яких підручники, посібники, монографії, методичні розробки, рекомендації
- Створено 80 сортів і гібридів овочевих рослин для умов відкритого і закритого ґрунту