Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кондратенко Петро Васильович

Кондратенко Петро Васильович

Дата народження: 12 липня 1952

Звання: академік

Посада: Академік-секретар відділення рослинництва НААН

Вчене звання: старший науковий співробтник

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1974 - 1976 - агроном колгоспу «Зоря комунізму», старший агроном районного управління сільського господарства, головний агроном колгоспу Гадяцького району Полтавської області
1976 - 1979 - аспірант Науково-дослідного інституту садівництва (м. Москва)
1980 - 1986 - молодший, старший науко­вий співробітник Українського науково-дослідного інституту садів­ництва
1986 - 1989 - головний спеціаліст-керівник групи науки і технологій, головний агроном Головплодоовочпрому Держагропрому України
1989 - 1991 - старший, провідний науковий співро­бітник
1991 - 1996 - заступник директора з наукової роботи Ін­ституту садівництва
1996 - 2011 - директор Інституту садівництва
2011 - головний науковий співробітник відділу зберігання, пере­робки та аналітичних досліджень Інституту садівництва НААН (м. Київ, смт Новосілки)
2018 - академік-секретар відділення рослиництва НААН

Наукова діяльність: 

У 1981 р. в Науково-дослідному зональному інституті садівництва (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив кон­струкції насаджень і стану ґрунту на водний режим, ріст і продуктив­ність яблуні у Підмосков'ї»
У 2001 р. — докторську дисертацію на тему: «Адаптація яблуні в Україні» в Національному аграрному універ­ситеті
Під його керівни­цтвом уперше в Україні за допомогою розроблених комп'ютерних про­грам обґрунтовано комплексний вплив ґрунтово-кліматичних умов на продуктивність яблуні
Розробив класифікацію збудників грибних захворювань на­саджень яблуні у різних регіонах України
Наукові розробки П. В. Кондратенка впроваджено у спеціалізованих садівничих господарствах усіх регіонів України
Розробив спосіб вирощування високоякісного садивного матері­алу дав змогу господарствам закласти оздоровлені маточники вегета­тивних підщеп, розмножити селекційні дефіцитні крони та передати їх у розсадницькі господарства
Під його керівництвом захищено 2 докторські і 5 кандидатських дисертацій і ще його 8 аспірантів готуються до захисту
Брав участь у розробці та виконанні міжнародних програм із садівництва Німеччини, Нідерландів, Поль­щі, Чехії, Ірану


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - член-кореспондент УААН
- 2002 - дійсний член (академік) УААН
- Член редколегії журналу «Сад, виноград і вино України»
- Заступник голови Міжнародної програми «Плодівництво» (м. Москва)
- Член Міжнародного коміте­ту по горіхоплідних культурах
- Співавтор проекту Закону України «Про підтримку садівництва»
- 2002 - лауреат Премії ім. Л. П. Симиренка та Державної премії України в галузі науки і техніки
- Нагороджений дипломами і медалями міжнародних виставок


Публікації: 

- Опубліковано близько 210 наукових праць, у тому числі (автор і співавтор) 12 монографій і 12 рекомендацій з пи­тань технології вирощування плодових культур та методики проведен­ня досліджень у садівництві(опубліковано в міжнародних виданнях Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови)