Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Козир Володимир Семенович

Козир Володимир Семенович

Дата народження: 03 березня 1937

Звання: академік

Посада: головний науковий співробітник Інституту сільського господарства степової зони НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1959 - 1963 - головний зоотехнік колгоспу в Дніпропетровській області
1963 - 1966 - був на партійній роботі: спочатку в Синельниківському райкомі, а потім у Дніпропетровському обкомі партії
1966 - 1977 - заступник начальника обласного управління сіль­ського господарства
1977 - директор Дніпропетровської державної дослідної станції тваринництва та одночасно керував дослідним господарством, а після реорганізації станції у Дніпропетровський філіал Українського науково-дослідного інституту розведення та штучного осіменіння великої рогатої худоби — директо­ром цієї установи
1982 - старший науковий співробітник
1985 - 1996 - генеральний директор та директор новоствореного на базі філіалу Інституту тварин­ництва центральних районів України
1996 - заступник начальни­ка управління з питань харчової та переробної промисловості Дніпропетровської облдержадміністрації

Наукова діяльність: 

Під його керівництвом спочатку дослідна станція, а потім Інститут тваринництва центральних районів УААН стали одним із центрів удо­сконалення окремих напрямів наукових досліджень у тваринництві — форм і методів селекційної роботи, відтворення стада, підвищення ефективності використання кормів
У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефективність виробництва свинини»
У 1989 р. на спецраді Кубансько­го сільськогосподарського інституту — докторську дисертацію на тему: «Зоотехнічне обґрунтування інтенсифікації виробництва яловичини в степовій зоні УРСР»
Є співавтором виведення української м'ясної породи великої рогатої худоби, дніпропетровського зонального молочного типу, чо­тирьох ліній і десятків високопродуктивних родин червоної степової худоби
Підготував 6 докторів і 3 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - присвоєно вчене звання професора
- Член координаційної ради Міністерства аграрної полі­тики і продовольства України з розвитку м'ясного скотарства України та науково-методичної ради зонального селекційного центру
- Член спецради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Ін­ституті тваринництва НААН
- 1993 - член-кореспондент УААН
- 1995 - дійсний член (академік) УААН Відділення зоотехнії (технологія виробни­цтва продукції тваринництва)
- 1981 - нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора
- 2010 - нагороджений «За заслуги» ІІІ ступеня
- 1987 - отримав почесне звання заслуженого зоотехні­ка УРСР


Публікації: 

- Опубліковано понад 600 наукових праць, у тому числі монографій, книг та брошур — 114, навчальних посібників — 32, патен­тів — 19