Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Коваленко Петро Іванович

Коваленко Петро Іванович

Дата народження: 05 січня 1939

Звання: академік

Посада: радник директора інституту, почесний віце-президент МКіД

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1962 - 1974 - старший інженер, керівник групи, завідувач відділу, заступник головного інженера інституту Укрдіпроводгосп Міністерства меліорації і водного господарства УРСР
1974 - 1987 - директор Українського науково-дослідного інституту гідротехні­ки і меліорації
1987 - 1990 - генеральний директор Всесоюзного науково-виробничого об'єднання УкрНДІГіМ і директор інституту
1990 - 2011 - директор Інституту гідротехніки і меліорації (нині — Інститут водних проблем і меліорації НААН)
2001 - 2006 - віце-президент УААН
2001 - 2006 - академік-секретар Відділення землеробства УААН

Наукова діяльність: 

У 1970 р. в Українському інституті інженерів водного господарства захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження пристроїв для автоматичного регулювання рівнів води в каналах зрошувальних систем»
У 1975 р. у Московському гідромеліоративному інституті — докторську дисертацію на тему: «Принципи проектування та методи розрахунків міжгосподарської автоматизованої меліоративної мережі рівнинних територій»
Розробив методи уніфікації і типі­зації інженерних рішень у водогосподарській галузі, які отримали широке практичне застосування при розробці типових проектів, будівництві й експлуатації гідротехнічних комплексів в Україні та за кордоном
Під керівництвом і за безпосередньою участю П. І. Коваленка створено перші в Україні зрошувальні системи з автоматизованим управлінням процесами водорозподілу і поливу, розроблено принципи й методологію технічно досконалих конструкцій осушувально-зволожувальних систем
Розробив концептуальні основи і технології управління процесами водорозподілу та водорегулювання, створення систем автоматизованого управління і комплексу технічних засобів їхньої реалізації; концепцію і методологію реконструкції діючих меліоративних систем з урахуванням сучасних критеріїв ресурсозбереження й екологічних вимог
Створив школу наукових, педагогічних та інженерних кадрів, які плідно працюють у різних наукових установах і організаціях в Україні та за кордоном
Під його керівництвом захищено 26 кандидатських та 8 докторських дисертацій


Почесні звання, нагороди:: 

- 1982 - присвоєно вчене звання професора
- Обрано дій­сним членом (академіком) Російської академії сільськогосподарських наук
- 2001 - обрано членом Італійської сільськогосподарської академії «Оеощойїі» (м. Флоренція)
- 1990 - обрано академіком УААН
- 1996 - 2000 - віце-президент УААН
- 1975 - 1990 - член Президії Південного відділення ВАСГНІЛ
- 1990 - 2011 - член Президії НААН
- Член Комітету з присудження Державних пре­мій України в галузі науки і техніки
- Голова Національного комітету Міжнародної комісії з іригації і дренажу (МКіД)
- Голова Національного комітету Міжнарод­ної асоціації гідравлічних досліджень
- Експерт Європейської комісії з моніторингу басейну р. Дунай
- Міжнародний експерт щодо реформу­вання аграрної науки
- Керівник групи сталого управління зрошуваль­ними системами
- Голова групи країн з соціально-економічною транс­формацією та заступник голови Комітету внутрігосподарських систем Міжнародної комісії з іригації і дренажу
- 2007 - 2011 - віце-президент Міжнародної комісії з іригації і дренажу
- Головний редактор наукових збірників і член редколегії наукових та науково-виробничих журналів: «Вісник аграрної науки», «Меліорація і водне господарство» (Росія), «Водне господарство України», «Меліо­рація і водне господарство» (Польща)
- 1978 - голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальності сільськогосподарські меліорації (технічні та сільськогосподарські науки)
- 1998 - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
- Лауреат Премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці»
- Присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- Нагороджено орденами «Знак Пошани» і «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів, багатьма медалями


Публікації: 

- Опубліковано понад 400 наукових праць, 14 книг, в тому числі 1 підручник
- Має 24 авторські свідоцтва та патенти
- За науковою редакцією вченого опубліковано 56 наукових збірників, книг та наукових праць з питань гідротехніки і меліорації земель, водного господарства, технології будівництва й експлуатації гідромеліоративних систем