Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кирик Микола Миколайович

Кирик Микола Миколайович

Дата народження: 09 червня 1937

Звання: академік

Посада: професор кафедри фітопатології НУБіП України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1960 - 1962 - головний агроном учбово-дослідного господарства Української сільськогосподарської акаде­мії (УСГА) «Митниця» Васильківського району Київської області
1962 - 1965 - навчався в аспірантурі
1965 - 1984 - асистент, доцент УСГА
1984 - 1972 - професор
1968 -1972 - 1979 - в.о. завідувача кафедри фітопатології УСГА
1979 - 1986 - декан факультету захисту рослин
1986 - 1996 - про­ректор з наукової роботи УСГА (НУБіП України)
1987 - 2007 - завідувач кафедри фітопатології НАУ
2002 - за сумісництвом — директор навчально-наукового центру «Фітомедицини і охорони навколишнього середовища» (НАУ)

Наукова діяльність: 

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аскохітоз гороху і заходи боротьби з ним в умовах Полісся і Лісостепу України»
У 1981 р. — докторську дисертацію на тему: «Хвороби гороху і біологічне обґрунтування захо­дів обмеження їх розвитку в умовах Української РСР»
Розробив системи захисту зернобобових культур та методики фітопатологічного моніторингу найбільш шкодочинних хвороб зернобобових культур використовуються у селекційних цен­трах і пунктах сигналізації й прогнозу України та країн СНД
Створив наукову школу з питань фітопатології та імунітету рослин
Під його керівництвом підготовлено 7 докторських дисертацій і 26 кандидатських, у тому числі 4—здобувачами із зарубіжних країн


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - член-кореспондент УААН, а у 1995 р. — дійсним членом (академіком) УААН Відділення рослинництва (захист рослин)
- 1993 - академік Академії наук ви­щої школи (нині — вищої освіти) України
- 1996 - 2001 - член американського фіто патологічного товариства, академік Академії наук вищої освіти Украї­ни, член комітету громадської організації «Міжнародний рух охорони навколишнього середовища Африки»
- Голова спеціалізованої вченої ради із за­хисту докторських та кандидатських дисертацій, голова науково-методичної комісії із захисту рослин науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України
- 1998 - нагороджений орденом Дружби народів, Почесною грамотою Кабінету Міні­стрів України, значками «Відмінник соціалістичного сільського господарства» та «Винахідник СРСР»
- 1987 - нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР
- 2007 - нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики України — знаком Пошани та Почесною відзнакою УААН
- 1992 - присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки Украї­ни
- 2003 - відзначено Почесною нагородою громадської Міжнародної організації «Міжнародний рух охорони навколишнього середовища Африки»
- 2005 - Президія Академії наук вищої школи (нині — вищої освіти) присудила йому орден князя Ярослава Мудрого
- 2007 - рішенням вченої ради НАУ (2007) М. М. Кирику присвоєно звання заслуженого професора Національного аграрного університету


Публікації: 

- Опублікував понад 350 наукових праць, співавтор 12 монографій і книг
- Має 34 авторські свідоцтва і патенти на винаходи
- Співавтор 9 сортів сільськогосподарських культур, які включено до Реєстру