Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кваша Сергій Миколайович

Кваша Сергій Миколайович

Дата народження: 29 вересня 1958

Звання: академік

Посада: директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1980 - 1982 - економіст-математик обчислювальної лабораторії Української Сільськогосподарської Академії
1982 - 1984 - заступник секретаря комітету комсомолу УСГА
1984 - 1989 -стажист, аспірант кафедри економіки сільського господарства УСГА
1989 - асистент кафедри орга­нізації сільськогосподарського виробництва УСГА
1992 - 1999 - асистент, доцент кафедри світового сільського господарства та зовнішньо­економічної діяльності Національного аграрного університету (НАУ)
1999 - 2000 - керував Інститутом магістратури НАУ
2000 - 2001 - виконував обов'язки ректора Інституту післядипломної освіти НАУ, завідував кафедрою економічної теорії та аграрної полі­тики
2001 - 2008 - декан економічного факультету НАУ
2008 - 2011 - академік-секретарь Відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН

Наукова діяльність: 

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інтенсифікація виробництва молока в умовах зрошуваного землеробства»
Сформував навчально-наукову концепцію підготовки фахівців зі спеціальності зовнішньоекономічна діяльність
У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Фінансово-економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК»
1992(США); 2000(Німеччина) - брав участь у роботі Міжнародної асоціації економістів-аграрників, де виступив з презентацією наукових досліджень
Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій, продовжують наукові дослідження 4 докторанти та 8 аспірантів
2006 - 2010 - керівник досліджень з державних науко­вих тематик: «Інвестиційне забезпечення розвитку сільського госпо­дарства


Почесні звання, нагороди:: 

- 2004 - присвоєно вчене звання професора кафедри державного управління
- 2007 - член-кореспондент УААН
- 2010 - член робочої групи при міністрі аграрної політики України з розробки комплексної державної програми реформ і розвитку сільського господарства України
- Член науково-технічних рад Міністерства аграрної політики та продовольства України
- 2007 - асоційований іноземний член Спілки польських економістів сільського господарства та агробізне­су — SERIA
- Співзасновник з української сторони Українсько-Польсько Словацького форуму співпраці деканів економічних факультетів аграр­них університетів цих країн
- 2009 - присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України
- Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики — знаком Пошани та Міністерства освіти та науки — «Відмінник освіти і науки України»