Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Іващенко Олександр Олексійович

Іващенко Олександр Олексійович

Дата народження: 28 серпня 1949

Звання: академік

Посада: академік-секретар Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1971 - 1975 рр. - головний агроном колгоспу
1975 - 1977 рр. - керуючим відділком
1978 - 1981 рр. - викладач Київської сільськогосподарської школи
1981 - 1982 рр. - агроном ВДНГ України
1982 - 1992 рр. - аспірант Всесоюзного інституту цукрових буряків ВАСГНІЛ, молодший науковий співробітник, старший науко­вий співробітник, докторант Інституту цукрових буряків УААН (нині — Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН)
1992 - 2000 рр. - завідувач лабораторії
2000 - 2008 рр. - заступник директора з науко­вої роботи
2008 - 2011 рр. - перший заступник директора з наукової роботи

Наукова діяльність: 

У 1986 р. - у Всесоюзному інституті цукрових буряків ВАСГНІЛ (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Пороги вре­доносности сорняков и обоснование сроков их уничтожения при возделывании сахарной свеклы»
У 1995 р. - в Інституті цукрових бу­ряків УААН (м. Київ) — докторську дисертацію на тему: «Наукове об­ґрунтування контролювання фітоценозу бурякового поля»


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 р. - член-кореспондент УААН Відділення землеробства, меліорації та агроекології (загальне землеробство)
- 2010 р. - дійсний член (академік) НААН (загальне землероб­ство, гербологія)
- Є одним з фундаторів в Україні гербології, нової галузі науки з питань комплексного вивчення видів бур'янів і розробки ефективних систем захисту від них посівів сільськогосподарських культур
- 1993 р. - член Президії НААН
- 1993 р. - голова науково-методичної ради НААН з питань гербології, член Європейської асоціації гербологів (EWRS)
- 1998 р. - голова Українського наукового товариства герболо­гії
- 2009 р. - нагороджений Почесною відзнакою НААН за визначний вклад у розвиток аграрної науки
- 2010 р. - присвоєно по­чесне звання заслуженого працівника сільського господарства
- 2010 р. - за цикл наукових праць «Розробка та впровадження екологічно безпеч­них технологій боротьби з бур'янами» став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки
- 2007 - 2008 рр. - заступник голови експертної ради Вищої атестаційної комісії України
- Член спецради Національного університету біоресурсів і природокористування України
- Член редакційної колегії наукових журналів: «Цукрові буряки», «Карантин та захист рослин», «Насінництво», «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин»


Публікації: 

- Опублікував 195 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 4 ілюстрованих атласів-довідників, 5 підручників і посібників
- Має 16 патентів і 1 авторське свідоцтво