Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ібатуллін Ігор Ілліч

Ібатуллін Ігор Ілліч

Дата народження: 22 березня 1946

Звання: академік

Посада: перший проректор НУБіП України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1970 - 1971 рр. - асистент кафедри годів­лі сільськогосподарських тварин в Казанському державному ветеринарному інституті ім. М. Є. Баумана
1970 - 1971 рр. - служив у лавах Збройних сил СРСР
1972 - 1975 рр. - навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії
1975 - 1986 рр. - старший науковий співробітник, завідувач лабораторії хімізації годівлі тварин на Агрономічній дослід­ній станції УСГА
1986 - 1991 рр. - доцент кафедри годівлі сільськогоспо­дарських тварин і технології кормів УСГА
1991 - 1996 рр. - заступник проректора з наукової роботи — начальник наукової час­тини УСГА
1994 - 1996 рр. - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного
1996 - 2000 рр. - проректор з наукової роботи Національного аграрного університету (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України)
2000 - 2007 рр. - проректор з організаційної та наукової роботи
2007 - 2010 рр. - перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України
2010 р. - завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів Національного університету біоресурсів і природокористування України
2010 - 2011 рр. - академік-секретарь Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій Національної академії аграрних наук України
2011 р. - віце-президент НААН

Наукова діяльність: 

У 1975 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди­дата сільськогосподарських наук на тему: «Переваримость, баланс ве­ществ, химический состав мяса и печени утят при длительном скарм­ливании углеводородных дрожжей»
У 1993 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто­ра сільськогосподарських наук на тему: «Експериментальне обґрунту­вання раціонального використання нетрадиційних кормових ресурсів у годівлі сільськогосподарських тварин»
Дослідив питання використання нетрадиційних кормових засобів — відходів олієжирової, шкіряної та харчової промисловості з метою збільшення кормових ресурсів тваринництва
Підготував 3 докторів і 18 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 р. - присвоєно учене звання професора
- 1999 р. - член-кореспондент УААН
- 2002 р. - дійсний член (академік) УААН Відділення зоотехнії (годівля тварин і технологія кормів)
- Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів, орденом Михайла Ломоносова Російської Федерації, знаком Пошани Міністерства аграрної політики України
- Присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України


Публікації: 

- Опублікував 307 наукових та науково-методичних праць, серед яких 8 монографій, 4 підручники та 9 навчальних посібників для студен­тів вищих навчальних закладів І—ІІ і ІІІ— рівнів акредитації, автор 28 патентів та авторських свідоцтв на винаходи