Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Єресько Георгій Олексійович

Єресько Георгій Олексійович

Дата народження: 07 січня 1936

Звання: академік

Посада: головний науковий співробітник відділу маслоробства Інституту продовольчих ресурсів

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1959 — 1961 рр. - працював молодшим науковим співробітником, провідним конструктором у Всесоюзному науково-дослідному інституті маслоробної та сироробної промисловості (м. Угліч, Росія)
1961 — 1964 рр. - у Ленінград­ському технологічному інституті холодильної промисловості був ас­пірантом
1964 — 1970 рр. - старший науковий співробітник в Українському науково-дослідному інституті м'ясної та молочної промисловості (нині — Інститут продовольчих ре­сурсів)
1970 — 1976 рр. - керівник лабо­раторії, заступник директора з наукової роботи
1976 — 2011 рр. - директор інституту
1969 — 1970 рр. - старший викладач Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині — Національний уні­верситет харчових технологій)
1973 р. - старший науковий співробітник

Наукова діяльність: 

У 1964 р. - у Ленінградському технологічному інституті холодильної промисловості захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження про­цесів гідродинаміки та теплообміну в пароконтактних пастеризаторах»
У 1987 р. - у Московському технологічному інституті м'ясної та молочної промисловості — докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування та розробка обладнання для виробництва масла»
Виконав понад 50 значних науково-дослідних та конструкторських робіт, що стосуються створення прогресивних технологій та обладнан­ня для виробництва вершкового масла, сиру, кисломолочних напоїв, продуктів дитячого харчування та м'ясних виробів
Виконав розробки таких дитячих продуктів, що забезпечують повноцінне харчування не­мовлят та дітей дошкільного віку
Під його керівництвом виконано й захищено 9 кандидатських дисертацій


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 р. - присвоєно почесне звання професора
- 1990 р. - член-кореспондент УААН
- 1993 р. - дійсний член (академік) УААН Відділення зберігання і переробки продукції (процеси, машини і агрегати харчової промисловості)
- 1995 р. - академік Російської академії сільськогосподарських наук
- 1980 р. - 1990 - член секції Комітету із присудження Державних премій України в галузі науки і технік
- 1980 - 1994 рр. - член виконкому Міжнародної молочної федерації
- 1988 р. - донині - член спеціалізованих рад із захисту дисертаційних робіт у Національному університеті харчових технологій, м. Київ та у Московському університеті прикладної біотехнології, Російська Федерація
- Член Президії УААН
- 1991 - 1996; 2001 - 2011 рр. - академік-секретар Відділен­ня харчової та переробної промисловості Президії УААН
- 1979 р. - лауреат Державної пре­мії Української РСР
- 1974 р. ;1981 р. - нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, двома медалями
- Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
- 1997 р. - удостоєний премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»


Публікації: 

- Опублікував понад 230 наукових праць та авторських свідоцтв