Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Дроник Григорій Васильович

Дроник Григорій Васильович

Дата народження: 07 січня 1951

Звання: академік

Посада: директор Буковинського інституту АПВ.

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук


Попередні посади: 

1975 — 1978 рр. - аспірант при Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії тварин (нині — Інститут біології тварин НААН, м. Київ)
1978 р. - молодший науковий співробітник
1980 р. - старший науковий співробітник
1989 р. - заступник директора з наукової робо­ти та завідувач лабораторії Інституту біології тварин НААН, м. Київ
1995 р. - завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів, а з травня цього року проректор з наукової роботи Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького
1998 — 1999 рр. - начальник управління сільського гос­подарства та радник голови Чернівецької обласної державної адміні­страції
1999 р. - директор Буковинського інституту агропромисло­вого виробництва і за сумісництвом — завідувач кафедри промислової біотехнології Чернівецького факультету Харківського політехнічного інституту

Наукова діяльність: 

У 1981 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата біо­логічних наук на тему: «Синтетична здатність тканини молочної за­лози у телиць, нетелей і корів» за спеціальністю біохімія
У 1994 р. - захистив докторську дисертацію на тему: «Гормональна регуляція метаболічної активності молочної залози корів» за спеціальністю фізіологія людини і тварин
У 2000 р. - йому присвоєно вчене звання професора
2007 р. - обрано дійсним членом (академіком) УААН Відділення наукового за­безпечення трансферу інновацій (наукове забезпечення інноваційного розвитку тваринництва)
Провів наукові дослідження, щодо ефективного використання в стимуляції лактації рекомбінантного соматотропіну пролонгованої дії
Розробив та впровадив на молокопереробних підприємствах нові способи прискорення процесів сироваріння з використанням за­квасок, збагачених лімітуючими мікроелементами
Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидат¬ських та докторських дисертацій в Інституті біології тварин у Націо¬нальному університеті фізіології людини і тварин ім. С. З. Гжицького (м. Львів).
Організатор 18-ти міжнародних, всеукраїнських наукових форумів, що проходили на базі Буковинського інституту АПВ (з'їзди, конференції, симпозіуми).
Під його науковим керівництвом захищено 1 докторську та 5 канди¬датських дисертацій, підготовлено до захисту ще 2 кандидатські ди¬сертації.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 р. - обраний членом-кореспондентом УААН;


Публікації: 

- Опублікував 370 наукових праць, 10 винахо­дів;