Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Дзюбецький Борис Володимирович

Дзюбецький Борис Володимирович

Дата народження: 10 грудня 1937

Звання: академік

Посада: завідувач відділу селекції і на­сінництва зернових культур Інституту сільського господарства степо­вої зони НААН.

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1962—1965 рр. - працював техніком лабораторії насінни­цтва кукурудзи ВНДІ кукурудзи
1965—1967 рр. - старшим техніком лабораторії насінни­цтва кукурудзи ВНДІ кукурудзи
1967—1970 рр. - аспірант відділу селекції і насінни­цтва кукурудзи ВНДІ кукурудзи
1970—1975 рр. - молодший науковий співробітник лабораторії селекції кукурудзи
1975—1985 рр. - старший науковий співробітник відділу селекції кукурудзи
1985—1994 рр. - за­відувач лабораторії селекції кукурудзи для умов зрошення ВНДІ куку­рудзи
1994—1995 рр. - завідувач відділу селекції і біотехнології кукурудзи Інституту кукурудзи УААН
1995—2008 рр. - заступник директора з наукової роботи Інституту зернового господарства УААН

Наукова діяльність: 

У 1972 р. в Академії наук Молдавської РСР захистив кандидат­ську дисертацію на тему: «Основные методы и направления селек­ции кукурузы для орошаемых условий в полузасушливой зоне Степи УССР»
У 1989 р. у Селекційно-генетичному інституті захистив докторську дисертацію на тему: «Селекция гибридов кукурузы интенсивного типа для условий достаточного увлажнения»
У 2005 р. присвоєно учене звання професора
За усі роки праці отримано понад 400 ліній та 130 гібридів, 77 з яких занесено в Реєстр на 2011 р.
Підготував 2 доктори та 14 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1990 р. - член-кореспондент УААН (селекція і насін­ництво)
- 1993 р. - дійсний член (академік) УААН Відділення рослинництва (селекція)
- Присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки, почесного професора Дніпропетровського державного аграрного університету.Б. В. Дзюбецький — координатор програми з селекції та насінни­цтва кукурудзи і сорго
- Голова спецради із захисту докторських і кан­дидатських дисертацій при Інституті сільського господарства степової зони НААН
- Голова експертної ради з кукурудзи і сорго при Державній службі з охорони прав на сорти рослин


Публікації: 

- Опублікував 240 наукових праць, у тому числі 1 монографію, 1 підручник, отримано 126 авторських свідоцтв на сорти рослин