Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гриник Ігор Володимирович

Гриник Ігор Володимирович

Дата народження: 20 лютого 1970

Звання: академік

Посада: ди­ректор Інституту садівництва НААН

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1992 р. - агрономом-овочівником колгоспу «Авангард» Чернігівської області
1995 — 1997 рр. - обіймав посади головного агронома і заступника голови агрофірми «Авангард»
1997 — 1999 рр. - директора ДГ «Прогрес» Чернігівської державної сільськогосподарської дослідної станції
1999 — 2006 рр. - директора Чернігівської ДСГДС, Чернігівського інституту агропро­мислового виробництва
2006 р. - обраний на посаду академіка-секретаря Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій Української акаде­мії аграрних наук
2010 — 2011 рр. - в.о. віце-президента Національної академії аграрних наук України
2011 р. - академік-секретар Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій Національної академії аграрних наук України

Наукова діяльність: 

У 2000 р. - в Інституті землеробства УААН Ігорем Володимировичем було захи­щено кандидатську дисертацію на тему: «Вплив попередників та сис­теми удобрення на врожай та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся»
У 2006 р. - в Інституті агроекології УААН — докторську на тему: «Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігів­ської області»
2006 р. - здій­снює керівництво науково-технічною програмою НААН «Науково-методологічні та організаційні засади маркетингу інновацій та інно­ваційного провайдингу в АПВ», виконання завдань якої забезпечує випробування та адаптацію закінчених наукових розробок до умов регіонів, розробку і супровід інноваційних проектів розвитку агроформувань, впровадження завершених наукових розробок, надання науково-консультаційних та інформаційних послуг сільськогосподар­ським товаровиробникам
Під його науковим керів­ництвом захищено 3 кандидатські дисертації, є науковим керівником 2 аспірантів


Почесні звання, нагороди:: 

- 2007 р. - член-кореспондент УААН
- 2010 р. - дійсний член (академік) НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій (наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва)
- Нагороджений Почесною грамотою УААН
- Нагороджений знаком Пошани Мі­ністерства аграрної політики України
- Нагороджений почесними відзнаками Черні­гівської облдержадміністрації та Чернігівської облради
- Має почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки»
- 1998 — 2002, 2006 — 2010 рр. - обирався двічі депутатом Козелецької районної ради в Чернігів­ській області
- 2002 — 2006 рр. - обрався депутатом Чернігів­ської обласної ради


Публікації: 

- Опублікував 110 наукових праць, у тому числі 4 монографії, 5 посібників, має 1 патент, є автором 3 сортів ві­вса — Нептун, Зірковий і Парламентський