Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Городній Микола Михайлович

Городній Микола Михайлович

Дата народження: 29 липня 1936

Звання: академік

Посада: професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1958 — 1961 рр. - завідувач районної агрохімічної лабораторії (Дунаєвський район, Хмельницька область)
1961 — 1964 рр. - аспірант кафедри агрохімії Української сільськогосподарської акаде­мії
1964 — 1972 рр. - асистент, доцент кафедри агрохімії УСГА
1972 — 2006 рр. - в. о. професора, професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна Національного аграрного університету, декан факультету агрохімії та ґрунтознавства Національного аграрного університету (м. Київ)
2002 — 2005 рр. - директор НДІ агротехнологій та якості рослинницької продукції НАУ

Наукова діяльність: 

У 1964 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мікроелементів Мп, В, Мо і їх поєднань на врожай та якість гречки»
У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Агрохимическое обоснование и пути повышения эффективности фосфорных и микроудобрений в условиях интенсивного земледелия Кубы» в Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків (м. Київ)


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 р. - обрано членом-кореспондентом УААН
- 1995 р. - дійсним членом (академіком) УААН Відділення землеробства, меліорації та агроекології (агроекологія)
- 2007 р. - професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБіП України
- 1998 р. - академік Нью-Йоркської академії наук
- 1993 р. - академік Акаде­мії технологічної кібернетики України
- 1974 р. - наго­роджений Премією ім. Д. М. Прянишникова
- 1988 р. - нагороджений срібною медаллю за досягнуті успіхи у розвитку сільського господарства
- 1989 р. - нагороджений золотою медаллю за досягнуті успіхи у розвитку сільського господарства
- 1996 р. - лауреат Державної премії Укра­їни в галузі науки і техніки
- 1998 р. - отримав медаль Жукова
- 1987 р. - отримав медаль «Ветеран праці»
- 1998 р. - нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
- 2001 р. - отримав знако Поша­ни
- 2003 р. - нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
- 2004 р. - нагороджений «За заслуги» ІІ ступеня
- 1986 р. - заслужений працівник Вищої школи України
- 2004 р. - заслужений науковий працівник НАУ
- 2006 р. - «Відмінник аграрної освіти та науки» І ступеня
- 2006 р. - отримав По­чесну відзнаку УААН


Публікації: 

- Опубліковано 320 наукових праць, з них 10 монографій, 14 підручників та навчальних посібників для ВНЗ, понад 25 авторських свідоцтв і патентів