Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Горова Тамара Корніївна

Горова Тамара Корніївна

Дата народження: 27 травня 1948

Звання: академік

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1972—1984 рр. - старший лаборант, молодший науковий співробітник
1984—1998 рр. - старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
1998—2000 рр. - завідувач відділу
2000—2001 рр. - за­ступник директора з наукової роботи
2001 р.- директор Інституту овочівництва і баштанництва УААН
2004 р. - завідувач лабораторії селекції коренеплідних і малопоширених рослин
2009 р. - головний науковий співробітник лабораторії селекції коренеплідних і малопоширених рослин

Наукова діяльність: 

У 1982 р. - у Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва захистила кандидатську дисертацію на тему: «Исходный материал для селекции салата в лесостепной зоне Украины»
У 1992 р. - їй присвоєно звання старшого наукового співробітника
К 1995 р. - у Національному аграрному університеті (м. Київ) захистила докторську дисертацію на тему: «Ефективність методів селекції коренеплідних і зеленних овочевих рослин»
Наукова діяльність Тамари Корніївни Горової спрямована на вирішення теоретичних питань щодо формування генофонду овочевих культур, визначення мінливості їхніх класифікаційних ознак та вияв­лення генетичних джерел для створення нових конкурентоспромож­них, стійких проти хвороб, з високим адаптивним потенціалом сор­тів і гібридів Б1 із застосуванням біотехнологічних методів, генно- і клітинно-інженерних технологій


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 р. - обрано членом-кореспондентом УААН
- 2002 р. - обрано дійсним членом (академіком) УААН Відділення рослинництва (селекція)
- 1986 р. - нагороджена дипломами та срібною медаллю ВДНГ
- 1986 р. - нагороджена нагрудним знаком «Винахідник СРСР»
- Нагороджена почесними грамотами УААН, НАН України, Державної комісії з випробування та охорони сортів рослин, подяками обласної і районної держадміністрацій, іменним годинником
- 1995 р. - лауреат Премії НАН України ім. В. Я. Юр'єва
- 2001 р. - лауреат регіонального рейтингу «Харків'янин — 2001»
- 2003 р. - Лю­дина року — 2003 м. Мерефи
- 2008 р. - нагороджена Почесною відзнакою УААН


Публікації: 

- Опубліковано 475 наукових праць, у тому чис­лі 7 монографій
- Отримала 14 патентів на винаходи та 4 на сорти, 60 авторських свідоцтв і 14 свідоцтв про реєстрацію зразків у генбанку України