Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Головко Валерій Олексійович

Головко Валерій Олексійович

Дата народження: 25 лютого 1950

Звання: академік

Посада: ректор Харківської державної зоовете­ринарної академії, завідувач кафедри ветеринарного менеджменту

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор ветеринарних наук


Попередні посади: 

1972 р. - працював на виробництві головним ветеринарним лікарем колгос­пу ім. Свердлова на Бєлгородщині та в радгоспі «Дергачівський» і трес­ті «Харківживпром» на Харківщині
1986 р. - закінчив Вищу партій­ну школу при ЦК КПУ, працював інструктором Харківського обкому КПУ, секретарем парткому обласного агропромислового комплексу
1989 р. - директор Української дослідної станції шовківництва
1990 р. - директор Інституту шовківництва УААН (м. Мерефа, Харків­ська область)
березень 2001 р. - ректор Харківського зооветеринарного інституту

Наукова діяльність: 

У 1988 р. - у Казанському ветеринарному інституті ім. Баумана захис­тив кандидатську дисертацію на тему: «Гострі респіраторні захворю­вання великої рогатої худоби в промислових комплексах»
У 1996 р. - у Національному аграрному університеті — докторську дисертацію на тему: «Стійкість шовковичного та дубового шовкопрядів до хвороб і несприятливих факторів середовища»


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 р. - обрано членом-кореспондентом УААН
- 2007 р. - обраний дійсним членом (академіком) УААНза напрямом ветеринарна мікробіо­логія та вірусологія
- Обраний дійсним іноземним професором Шеньсійського інститу­ту шовківництва Китаю, академіком Міжнародної академії наук на­ціонального прогресу та Міжнародної академії наук екологічних про­блем, почесним доктором Інституту шовківництва Болгарії, почесним професором Московської державної академії ветеринарної медицини та біотехнології ім. К. І. Скрябіна
- Член Міжнародної комісії із шовківництва при ООН
- 2000 р. - Кембриджським Біографічним центром Англії йому присвоєно почесне звання Людина року — 2000
- 2003 р. - нагороджений знаком Пошани
- 2003 р. - нагороджений орденом Свя­тої Софії


Публікації: 

- Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 15 монографій, 5 підручників, 7 довідкових посібників, 10 методичних рекомендацій, 17 патентів та авторських свідоцтв на винаходи