Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гладій Михайло Васильович

Гладій Михайло Васильович

Дата народження: 06 листопада 1952

Звання: академік

Посада: начальник Південно-західної регіональної служби держав­ного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України і транспорті.

Вчене звання: старший науковий співробтник


Попередні посади: 

1975 — 1979 рр. - працю­вав головним ветеринарним лікарем радгоспу «Венгеровський» Но­восибірської області (Росія)
1979 — 1981 рр. - директор зонального риборозплідника «Стрий»
1981 р. - голова правління колгоспу ім. Леніна Стрийського району
1985 р.- директор радгоспу-комбінату «Стрийський» Львівської області
1987 р. - генеральний дирек­тор Агрокомбінату «Стрий»
1990 р. - голова Стрийського райви­конкому Львівської області
1992 р. - заступник голови Львівської обласної державної адміністрації
1996 р. - начальник відділу з пи­тань АПК Кабінету Міністрів України
1997 р. - голова Львівської обласної державної адміністрації
1999 р. - віце-прем'єр-міністр Кабінету Міністрів України і міністр аграрної політики України
2001 р. - голова Львівської обласної державної адміністрації
2002 р. - депутат Верховної Ради України 4-го і 5-го скликань
2007 р. - головний науковий співробітник відділу ціноутворення та кон'юнктури ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 р. - обрано членом-кореспондентом УААН
- 2002 р. - обрано дійсним членом зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК (академіком) УААН
- Присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України
- Почесний президент Всеукраїнської громадської організації Національної сільськогосподар­ської палати України


Публікації: 

- Опублікував 49 наукових праць, з яких 2 одноосібні монографії, узяв участь у підготовці 2 колективних монографій, 7 рекомендацій, мето­дик та методичних рекомендацій
- Автор і співавтор 34 пропозицій уря­довим структурам, брав участь у підготовці 46 проектів законів Украї­ни, 14 указів Президента України