Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Булигін Сергій Юрійович

Булигін Сергій Юрійович

Дата народження: 18 квітня 1956

Звання: академік

Посада: академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації.

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1980—1987 рр. - керівник відділу, агроном відділу, молодший науковий, старший науковий співробітник Донецької протиерозійної дослідної станції;
1987—1997 рр. - завідувач лабораторії, а з 1997 р. — заступник директора з наукової роботи Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН;
2003 р. - завідувач кафедри охорони природних ресурсів і директор навчально-наукового центру, член спеціалізованої ради Національного аграрного університету;
липень 2009 - серпень 2011 рр. - професор кафедри землеробства Бєлгородської державної сільськогосподарської академії, директор Центру аграрних проблем;
серпень 2011 р. - в.о. академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації;

Наукова діяльність: 

у 1985 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: «Параметры агрофизических свойств чернозема обыкновенного, определяющие его противоэрозионную устойчивость при различных технологиях обработки»;
у 1993 р. - докторську дисертацію на тему: «Теоретические и прикладные основы конструирования почвоохранных агроландшафтов: почвенный аспект».


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 р. - обраний членом-кореспондентом УААН Відділення земле­робства, меліорації та механізації;
- 1996 р. - він пройшов професорське стажування в Національній ла­бораторії ерозії США (м. Лафеєтт, штат Індіана), одержавши відповід­ний сертифікат кваліфікації.


Публікації: 

- автор 330 наукових публікацій, у тому числі 6 монографій, співавтор 17 книг.