Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Булгаков Володимир Михайлович

Булгаков Володимир Михайлович

Дата народження: 18 липня 1952

Звання: академік

Посада: професор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва НУБіП України

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук


Попередні посади: 

1974—1976 - інженер;
1976—1977 - старший інже­нер Всесоюзного державного технологічного інституту ремонту та екс­плуатації машинно-тракторного парку (Українська філія) — нині ННЦ «ІМЕСГ» НААН;
1977—1980 - аспірант Української сільськогосподарської академії;
1980 - молодший науковий співробіт­ник науково-дослідної частини академії;
1981—1983 - старший науковий співробітник УСГА;
1983—1986 - асистент кафедри ме­ханіки і теорії механізмів та машин УСГА;
1986 — 1994 - доцент кафедри опору матеріалів та прикладної механіки;
1994 — 1995 - професор вищезгаданої кафедри;
1996 — 2007 - завідувач кафедри механіки і теорії механізмів та машин Національного аграрного універ­ситету (нині — НУБіП України);
2007— 2011 - академік-секретар Відділення механізації і електрифікації НААН;
2011 - професор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва НУБіП України.

Наукова діяльність: 

у 1985 р. на спеціалізованій вченій раді Української сільськогосподарської академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослі­дження та вдосконалення робочого процесу самохідної коренезбиральної машини»;
у 1993 р. у Всесоюзному науководослідному інституті сільськогосподарського машинобудування «ВІСГОМ» (м. Москва) — докторську дисертацію на тему: «Вдосконалення технологічного про­цесу та машин для збирання коренеплодів буряків»;


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - обраний членом-кореспондентом УААН;
- 2010 - дійсним членом (академіком) НААН Відділення землеробства, меліорації і механізації (механізація агрохімічного обслуговування);
- 2000 - обраний академіком Міжнародної академії технічної освіти та академіком Академії інженерних наук України;
- 1985 - нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР;
- 1987 - нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР;
- 2005 - нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
- 2007 - нагороджений знаком Пошани Міністерства аграрної політики України;
- 2007 - нагороджений Почесними дипломами Люблінської сільськогосподарської академії та Литов­ського аграрного університету, двома Почесними грамотами Президії УААН та відзнакою Польської академії наук;
- 1997 - присвоєно зван­ня заслуженого винахідника України.


Публікації: 

- опублікував понад 700 наукових праць, у тому числі 10 моногра­фій, 27 підручників та навчальних посібників;
- більш ніж 150 наукових праць надруковано за кордоном англійською, німецькою, французь­кою, польською та іншими мовами;
- має 500 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.