Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Безуглий Микола Дмитрович

Безуглий Микола Дмитрович

Дата народження: 26 жовтня 1957

Звання: академік

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1979 р. - молодший науковий співробітник відділу біології відтворення і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва УААН;
1983 — 1986 рр. - молодший науковий співробітник;
1986 — 1989 рр. - виконуючий обов'язки старшого наукового співробіт­ника;
1989 — 1990 рр. - провідний науковий співробітник відділу біотехнології та штучного осіменіння НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР;
1990 — 1992 рр. - завідувач лабораторії кріоконсервації та клонування ембріонів відділу біотехнології відтворення нових генотипів сільськогосподарських тварин;
1992 — 1997 рр. - завідувач відділу біотехнології відтворення нових генотипів сіль­ськогосподарських тварин Інституту тваринництва УААН;
1997 — 1998 рр. - завідувач лабораторії трансплантації ембріонів цього самого інституту
1998 — 1999 рр. - очолював відділ біотехнології від­творення та генної інженерії інституту;
1999 р. - ви­конуючий обов'язки, а згодом директор Харківського біотехнологіч­ного центру;
13 січня 2000 р. - директор Інституту тваринництва УААН;
7 грудня 2000 р. - заступник голови Харківської обласної держадміні­страції з питань розвитку АПК;
2006 р. - віце-президент УААН;
2010 р. - перший заступник міністра аграрної політики України.
2011 р. - президент НААН

Наукова діяльність: 

У 1984 р. - в Інституті тваринництва УААН захистив кандидатську дисертацію на тему: «Осмотична реакція яйцеклітин і ембріонів ссав­ців при кріоконсервації»;
У 1995 р. - докторську дисертацію на тему: «Низькотемпературна консервація яйцеклітин і ембріонів біотехноло­гії відтворення сільськогосподарських тварин»;
Провідний учений у галузі біотехнології сільськогосподарських тварин;
Розробник нового наукового напряму біотехнологія тва­рин, членом Міжвідомчої наукової ради з питань біотехнології при Мі­ністерстві освіти, науки, молоді та спорту.Публікації: 

- понад 300 наукових праць
- 18 авторських сві­доцтв і патентів на винаходи