Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Балюк Святослав Антонович

Балюк Святослав Антонович

Дата народження: 27 серпня 1946

Звання: академік

Посада: директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Контактний телефон: (057) 704-16-69

Email: pochva@meta.ua


Попередні посади: 

1967—1968 рр. - лаборант в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ.
1968—1973 рр. - старший лаборант в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ.
1973— 1975 рр.- інженер в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ.
1975—1978 рр.- старший інженер-ґрунтознавець в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ.
1978—1983 рр.- молодший науковий співробітник в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ.
1983—1990 рр.- старший науковий співробітни¬к в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ.
1990—1991 рр. - провідний науковий співробітник в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії УААН.
1991—2000 рр. - завіду¬вач лабораторії в Науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН.
2000—2003 рр. - заступник директора зі стандартизації та метрології в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського».
2003— 2008 рр. - заступник директора з наукової роботи в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».

Наукова діяльність: 

1979 р. - в Інституті ґрунтознавства та агрохімії Південного Відділення ВАСГНІЛ захистив кандидат¬ську дисертацію на тему: «Водно-сольовий режим темно-каштанових солонцюватих ґрунтів Північно-Кримського зрошуваного масиву на фоні горизонтального дренажу».
1996 р. - в Інституті ґрунтознавства та агрохімії УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Зрошувані чорноземи Лісостепу і Північного Степу України: оцінка стану, охорона і підвищення родючості».
Засновник наукової школи з питань еколого-агромеліоративного ґрунтознавства, агроекології, охорони та родючості зрошуваних і солонцевих земель, екологічного нормування ( підготовлено 7 кандидатів і 1 доктор наук). За його участю підготовлено понад 100 дипломних робіт студентами Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України, Харківського національно¬го університету ім. В.М. Каразіна Міністерства освіти і науки України.


Почесні звання, нагороди:: 

- Голова вченої ради Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» та спеціалізованої вченої ради
- Член спеціалізованої вченої ради при НААН та науково-технічної ради Держводагентства України
- Генеральний секретар Українського товари­ства ґрунтознавців та агрохіміків
- Голова Технічного комітету стандар­тизації ТК 142 «Ґрунтознавство»
- Член Міжнародної комісії з іригації і дренажу
- Член консультативної ради при голові Держводагентства з питань перспективи розвитку водогосподарсько-меліоративного комп­лексу України
- Відповідальний редактор журналу «Агрохімія і ґрунто­знавство»; член редколегії журналів «Вісник аграрної науки», «Вісник ХНАУ», «Меліорація та водне господарство» і «Ґрунтознавство»
- 1999 р. - обрано Членом-кореспондентом УААН
- 2007 р. - обрано академіком УААН
- 2004 р. - лауреат Премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці»
- 2006 р. - Нагороджений Почесною грамо­тою Кабінету Міністрів України
- 2006 р. - нагороджений Почесними відзнаками УААН, Держводгоспу України
- 2006 р. - отримав знак Пошани Міністерства аграрної політики України
- 2006 р. - нагороджений Почесними відзнакою «За заслуги» Держспоживстандарту України
- 2010 р. - нагороджений Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава»
- 2011 р. - нагороджений Подякою від Харківської міської голови.
- 2011 р. - отримав нагороду Ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України».
- 2013 р. – нагороджений Грамотою за заслуги перед Українським народом Верховною Радою України.
- 2014 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства агарної політики та продовольства України.
- 2015 р. – отримав Подяку Національної академії аграрних наук України.
- 2016 р. – нагороджений Вченою радою Інституту агроекології і природокористування НААН нагрудним знаком «Почесний доктор екології».
- 2016 р. – отримав Диплом про присвоєння почесного звання Інституту агроекології і природокористування НААН «Почесний доктор з екології».
- 2016 р. – нагороджений Трудовою відзнакою «Знак пошани» ДУ «Інститут охорони грунтів України».
- 2016 р. – отримав Почесну грамоту Президії Національної академії аграрних наук України.
- 2016 р. – отримав Диплом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» та медаллю «Незалежності України».
- 2016 р. – отримав Диплом про присвоєння почесного доктора Інституту водних проблем і меліорації НААН.
- 2016 р. – нагороджений Грамотою Луганської Обласної Державної Адміністрації Департаменту Агропромислового розвитку.
- 2016 р. – нагороджений Почесною Грамотою Товариства меліораторів та водогосподарників України.
- 2016 р. – отримав Почесну Грамоту Північно-Східного Наукового Центру НАН і МОН України.
- 2016 р. – отримав Грамоту Харківської Обласної Ради.
- 2016 р. – нагороджений Почесною відзнакою Української федерації вчених.


Публікації: 

- Наукові праці – 756, з них у закордонних виданнях – 45, в т.ч.: - книги, монографії, у т.ч. у співавторстві – 73, з них 4 у закордонних виданнях;
- посібники методичні – 6
- посібники до ВНД - 6
- навчальні посібники – 1
- охоронні документи (патенти та авторське право) – 17
- нормативні документи – 215, з них ДСТУ ISO -123, ДСТУ SEN-ISO/TS – 12, ДСТУ EN – 19, ДСТУ – 34, СОУ – 16.
- статті в газеті «Голос України» - 7, в т.ч. щодо Парламентських слухань на тему «Регулювання обігу земель с.-г. призначення: пошук Української моделі».