Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бабич Анатолiй Олександрович

Бабич Анатолiй Олександрович

Роки життя: 06 серпня 1936  -  09 вересня 2015

Звання: академік

Посада: радник ди­рекції, завідувач відділу селекції і технології вирощування сої і зерно­вих бобових культур

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1959 — 1961 рр. - дільничний і головний агроно­м господарства «Павлівське»
1980 — 2001 рр. - обіймав посаду директора Інституту кормів УААН (нині — Інститут кормів і сільського господарства Поділля, м. Вінниця)

Наукова діяльність: 

1965 р. - у Всесоюзному НДІ кормів ім. В. Р. Вільямса захистив кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність змішаних посівів кукурудзи і цукрового сорго на силос залежно від сортового складу компонентів у Центральному Степу України»
1979 р. - у Ставропольському аграрному універси­теті захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості технології вирощування сої в Північному Степу України»
Автор 98 сортів і гібридів сільськогосподарських культур, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Підготував 50 кан­дидатів і докторів наук, серед них 10 академіків і членів-кореспондентів
Одержав 140 патентів і авторських свідоцтв


Почесні звання, нагороди:: 

- 1970 р. - присвоєно звання старшого науково­го співробітника
- 1987 р. - присвоєно вчене звання професора
- 1990 р. - обрання його дійсним членом (академіком) УААН;
- 1988 р. - обрано членом-кореспондентом Всесоюзної академії сільсько­господарських наук імені В. І. Леніна;
- 1992 р. - обрано іноземним членом Ро­сійської академії сільськогосподарських наук;
- 1995 р. - обрано членом Міжнародної академії аграрної освіти;
- 2001 р. - президент Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти
- 1989 - 2002 рр. - президент Української соєвої асоці­ації
- Почесний професор Дніпропетровського і Поділь­ського аграрних університетів
- Професор Полтавської державної аграрної акаде­мії
- Почесний доктор наук Інституту землеробства НААН
- 1992, 2000 р. - Людина року в США
- 1986 р. - отримав орден Трудового Червоного Прапора
- 1992 р. - отримав орден «За заслуги» III ст
- 1997 р. - отримав орден «За заслуги» II ст
- 2000 р. - «Золота Зірка» (Кемб­ридж, Англія)
- 2001 р. - «За заслуги» (Великобританія)
- 1973 р. - отримав медаль «За трудову доблесть»
- 1970 р. - отримав медаль «За доблесну працю»
- 1983 р. - отримав медаль «Ветеран праці»
- 1987 р. - отримав значок «Винахідник СРСР»
- 1992 р. - отримав міжнародну нагороду Американської соєвої асоціації
- 2011 р. - нагородженний Знаком Пошани Міністерства аграрної політики та продовольства України
- 2010 р. - нагороджений Почесною Грамо­тою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом»
- 2006 р. - нагородженний Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
- Нагородженний Почесними грамотами МСГ СРСР, дипломами вДнГ СРСР і України, відзнаками місцевої влади й академічної аграрної науки
- 1989 р. - лауреат Державної премії СРСР
- 1997 р. - лауреат премії УААН «За видатні до­сягнення в аграрній науці»
- Обирався депутатом обласної ради, членом обкому і райкому компартії
- 2011 р. - присвоєно звання «Почесний сортовипробувач»
- Одержав Лист-подяку і благо­словення від Папи Римського Іоанна Павла ІІ


Публікації: 

- Опублікував 1095 наукових і популярних праць, з них 30 монографій і книг, 111 — за кордоном