Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Андрійчук Василь Гаврилович

Андрійчук Василь Гаврилович

Дата народження: 14 січня 1938

Звання: академік

Дата обрання: 22.11.2007

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1955 — 1957 рр. - агроном і за сумісництвом — економіст та заступник голови колгоспу «Зоря комунізму» Пробіжнянського району Тернопільської області
з 1960 р. по серпень 1962 р. - штатний пропагандист Шаргородського РК КП України Вінницької області

Наукова діяльність: 

У 1969 р. - у Київському інституті народного господарства захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішньорайонне планування закупівель сільськогосподарської продукції та його роль у зміцненні економіки колгоспів»
У 1987 р. - на засіданні вченої ради Ленінградського економічного університету — докторську дисертацію на тему: «Ефективність використання виробничого потенціалу в сільському господарстві»


Почесні звання, нагороди:: 

- У 1990 р. йому присвоєно вчене звання професора.У роки здійснюваних реформ наукова діяльність В. Г. Андрійчука спрямована на розв'язання проблеми реструктуризації АПК, обґрунтування економічного механізму забезпечення паритетності одержан­ня доходів усіма учасниками агропромислового виробництва, а також на дослідження проблеми становлення приватних підприємств та вре­гулювання майнових відносин на селі
- Відділення аграрної економіки і продо­вольства (міжгалузеві економічні зв'язки в АПК).В. Г. Андрійчуку присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- Він нагороджений трьома медалями, зокрема брон­зовою медаллю ВДНГ, знаком «Відмінник освіти України», знаком «За наукові досягнення» та двома грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, Почесною відзнакою УААН


Публікації: 

- Бере активну участь у розробці проектів законів України та національних програм розвитку агропро­мислового виробництва.Вчений вносить вагомий вклад у розробку нової ідеології аграрної політики за напрямом економічної підтримки сільського господар­ства, механізму переходу на біполяризовану будову аграрного ринку, а також у розвиток теорії ефективності, розробки нових оригінальних методик її визначення та аналізу.В. Г. Андрійчук здійснив піонерну розробку надзвичайно актуальної для України проблеми капіталізації вітчизняного сільського господар­ства. Ним вперше обґрунтовано сутність і напрями капіталізації галу­зі, розкрито мотиви її здійснення, запропоновано важелі регулювання цього процесу і функціонування виниклих агропромислових формувань нового типу, в тому числі холдингових компаній. Також вперше запро­поновано методологію проектування агропромислових формувань. Ученим на основі дослідження проблеми концентрації капіталу в АПК доведено, що агропродовольчий комплекс України в зв'язку з приходом в український бізнес транснаціональних компаній перебуває на ново­му щаблі концентрації виробництва, яке супроводжується його моно­полізацією та монополізацією продовольчих ринків, що загрожує про­довольчій безпеці країни
- Значна заслуга вченого у створенні сучасної наукової навчальної літератури аграрно-економічного профілю.В. Г. Андрійчук опублікував 150 наукових праць, є автором 11 книг (монографій і підручників) і 3 брошур та співавтором 11 книг і 13 брошур. Під його керівництвом підготовлено 10 кандидатів економічних наук