Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Амбросов Володимир Якович

Амбросов Володимир Якович

Роки життя: 08 березня 1936  -  18 лютого 2014

Звання: член-кореспондент

Дата обрання: 01.01.1993

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук


Попередні посади: 

1976 — 1988 рр. - працював агроно­мом, заступником директора Передгірного дослідного господарства Інституту винограду і вина «Магарач»
1959 — 1961 рр. - головний економіст радгоспу ім. Леніна Харківської об­ласті
1961 — 1964 рр. - аспірант Науково-дослідного інституту тва­ринництва Лісостепу та Полісся УРСР, а після захисту кандидатської дисертації — старший науковий співробітник відділу економіки за­значеного інституту
1970 р. - за конкурсом був прийнятий до Харків­ського відділу Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера на посаду за­відувача сектору
1986 — 2005 рр. - завідував Харківським відділом
2006 — 2011 рр. - головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки»; за сумісництвом — завідувач кафедр економі­ки, обліку і аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства

Наукова діяльність: 

1964 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація кормової бази в молочно-овочевих господарствах»
У березні 1991 р. - в Інституті аграрної еко­номіки — докторську дисертацію на тему: «Економічні проблеми формування раціональних типів підприємств та об'єднань регіональних АПК»
Вчене звання професора присвоєно у 1995 рПублікації: 

- За результатами досліджень ученим опубліковано 670 наукових праць, у тому числі 92 особистих і колективних монографій, 87 методик та ме­тодичних рекомендацій, 6 підручників, 12 навчальних посібників.Він підготував 4 докторів та 16 кандидатів економічних наук. Виступав офіційним опонентом з 72 кандидатських і докторських дисертацій


Детально: